CtEDO a pronun?at ?apte hot?rri c. Moldovei

23 10 2007

La 23 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at ?apte hot?rri n cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux ?i Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) ?i Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).

*  *  *

Denumirea ?i num?rul cererii

Preten?iile invocate

Viol?rile constatate de c?tre CtEDO

Prejudiciul acordat

Reprezentant la CtEDO

1. Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02)

violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), din cauza lipsei de independen?? ?i impar?ialitate a judec?torilor ?i lipsei egalit??ii armelor; violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), din cauza refuzului instan?elor na?ionale de a-i acorda compensa?ii de concediere care i se cuveneau conform legisla?iei muncii.

violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

a) daune materiale – EUR 805;

b) daune morale – EUR 2,000;

c) costuri ?i cheltuieli – EUR 1,000.

Luciana IABANGI, membru al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova

2. Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06)

violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) prin maltratarea reclamantului pe cnd se afla n custodia poli?iei, neasigurarea cu mncare ?i ap? ntre 25 ?i 27 aprilie 2006 ?i lipsa unei anchete efective din partea autorit??ilor cu privire la plngerile despre maltratare;

violarea art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) prin lipsa unui recurs efectiv pentru a se opune nc?lc?rii dreptului s?u garantat de art. 3 CEDO;

violarea art. 34 CEDO (cereri individuale) deoarece, prin scrisoarea sa din 26 iunie 2006, Procurorul General a  amenin?at avocatul reclamantului cu intentarea unui dosar penal n temeiul art. 335 2 Cod penal pentru depunerea cererii la CtEDO.

violarea art. 3 CEDO cu privire la maltratarea reclamantului ?i lipsa unei anchete efective referitor la plngerile despre maltratare;

violarea art. 34 CEDO cu privire la intimidarea avocatului reclamantului.

a) daune morale – EUR 14,000;

b) costuri ?i cheltuieli – EUR 2,500.

Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u

3. Flux ?i Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03)

violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare) prin obligarea ziarului Flux la plata desp?gubirilor ?i publicarea unor dezmin?iri ntr-o cauz? n def?imare c?tre Gheorghe C?lug?ru, ex-ministru al construc?iilor.

violarea art. 10 CEDO

a) daune materiale – EUR 112;

b) daune morale – EUR 3,000;

c) costuri ?i cheltuieli – EUR 1,000.

Vladislav GRIBINCEA, membru al OO Juri?tii pentru drepturile omului

4. Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04)

violarea art. 5 1 CEDO (legalitatea deten?iei) prin de?inerea ilegal? a reclamantului f?r? un mandat de arest valabil;

violarea art. 5 3 CEDO (motivarea deten?iei) prin deten?ia reclamantului f?r? motive suficiente ?i relevante;

violarea art. 2 al Protocolului nr. 7 la CEDO (dreptul la un nivel dublu de jurisdic?ie n materie penal?) prin neexaminarea de c?tre instan?ele de judecat? a unui recurs al reclamantului cu privire la refuzul de a acorda acces la materialele dosarului penal.

violarea art. 5 1 CEDO, prin deten?ia reclamantului f?r? un mandat de arest valabil dup? 14 august 2004;

violarea art. 5 3 CEDO prin deten?ia reclamantului ntre 14 iunie ?i 14 august 2004 f?r? motive suficiente ?i relevante.

a) daune morale – EUR 4,000;

b) costuri ?i cheltuieli – EUR 1,000.

Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edinte al OO Juri?tii pentru drepturile omului

5. Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05)

violarea art. 5 3 CEDO (motivarea deten?iei) prin deten?ia reclaman?ilor f?r? motive suficiente ?i relevante;

violarea art. 5 4 CEDO (garan?ii n cazul lipsirii de libertate) n privin?a dlui Dorel Ţurcan - prin refuzul instan?ei de judecat? de a acorda acces avocatului la probele dosarului penal care justificau necesitatea lipsirii de libertate; n privin?a dlui Victor Ţurcan - prin refuzul nemotivat al instan?ei de judecat? care examina necesitatea arest?rii de a audia un martor important.

violarea art. 5 3 CEDO prin deten?ia reclaman?ilor f?r? motive suficiente ?i relevante (Dorel Ţurcan – ntre 12 octombrie 2005 ?i septembrie 2006; Victor Ţurcan – ntre 12 ?i 22 octombrie 2005);

violarea art. 5 4 CEDO n privin?a ambilor reclaman?i.

a) daune morale – EUR 4,000 dlui Dorel Ţurcan ?i EUR 3,000 dlui Victor Ţurcan;

b) costuri ?i cheltuieli – EUR 2,000.

Alexandru TĂNASE, avocat din Chi?in?u

6. Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03)

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 22 august 2002 privind plata sumei de MDL 10,000 (EUR 752 la data adopt?rii hot?rrii na?ionale).

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hot?rri de judecat? definitive timp de 18 luni.

a) daune materiale – EUR 303;

b) daune morale – EUR 800;

c) costuri ?i cheltuieli – EUR 300.

Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edinte al OO Juri?tii pentru drepturile omului

7. Lipatnikova ?i Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04)

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 30 septembrie 1998, cu privire la demolarea unei construc?ii ilegale;

violarea art. 3 CEDO, deoarece reclaman?ilor li s-au cauzat suferin?e prin neexecutarea ndelungat? a hot?rrii;

violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 6 1 CEDO prin lipsa unui recurs efectiv pentru solu?ionarea preten?iilor de neexecutare la nivel na?ional.

violarea art. 6 1 CEDO, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hot?rri de judecat? definitive timp de 7 ani ?i 10 luni;

violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 6 1 CEDO.

a) daune morale – EUR 3,000;

b) costuri ?i cheltuieli – EUR 600.

Vitalie ZAMA, membru al OO Juri?tii pentru drepturile omului

*  *  *

Comunicatul de pres? al reprezentantului reclaman?ilor n cauza Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei l pute?i g?si aici.

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).