Lansare de carte

25 01 2008

Organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului lanseaz? primele 4 volume ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti. Lucrarea reprezint? culegerea complet? a hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti traduse n limba de stat. Traducerea jurispruden?ei a fost efectuat? de c?tre organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului.

Primele 3 volume, care sunt disponibile ast?zi, includ hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n perioada ntre 12 septembrie 1997 ?i 31 decembrie 2005. Cel de-al patrulea volum al lucr?rii va fi disponibil la sfr?itul lunii februarie 2008 ?i va include hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n anul 2006. Hot?rrile ?i deciziile sunt sistematizate n func?ie de data pronun??rii lor de c?tre Curtea European? a Drepturilor Omului. Varianta electronic? a acestor hot?rri ?i decizii este, de asemenea, disponibil? pe pagina web a organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului (volumul I, volumul II, volumul III, volumul IV).

Publica?ia a ap?rut n 1,000 de exemplare. Acestea vor fi distribuite gratuit judec?torilor, procurorilor, avoca?ilor, principalelor biblioteci, autorit??i publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului.  

Publica?ia a fost elaborat?, cu prec?dere, cu scopul de a nl?tura barierele lingvistice ap?rute la aplicarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului ?i de a asigura un mai bun acces al speciali?tilor la jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Traducerea ?i publicarea acestor hot?rri ?i decizii a fost f?cut? n cadrul unui proiect realizat ntre 2 octombrie 2006 ?i 31 decembrie 2007 cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.

Ca continuare a acestei idei, organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului  inten?ioneaz? s? traduc? ?i s? publice hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate ncepnd cu 1 ianuarie 2007. Astfel, pn? la sfr?itul anului 2008, noi inten?ion?m s? traducem toate hot?rrile ?i deciziile n cauzele moldovene?ti care vor fi pronun?ate pn? la 30 septembrie 2008. Imediat ce traducerea va fi efectuat?, ea va fi accesibil? pe pagina web old.lhr.md. De asemenea, pn? la sfr?itul anului 2008, inten?ion?m s? public?m alte 3 volume cu jurispruden??. Aceste volume ar putea include jurispruden?a pronun?at? n perioadele ianuarie – iunie 2007, iulie – decembrie 2007 ?i, respectiv, ianuarie – iunie 2008.