Lansarea unui nou proiect al organiza?iei

07 12 2006

La 2 octombrie 2006 Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului a nceput implementarea unui nou proiect sus?inut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia. Acest proiect are ca scop o mai bun? informare a profesioni?tilor ?i a publicului larg despre sistemul european de protec?ie a drepturilor omului.

n cadrul acestui proiect urmeaz? a fi traduse hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (Curtea European?) mpotriva Moldovei n limba romn?, comentarea ?i adnotarea acestora ?i crearea unui centru de resurse (pagin? web) cu privire la sistemul european de protec?ie a drepturilor omului.

Traducerea hot?rrilor Cur?ii Europene va reprezenta o perfec?ionare a traducerii efectuat? de c?tre Agentul Guvernamental. Vor fi traduse ?i hot?rrile care nu au fost traduse de Agentul Guvernamental. Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului inten?ioneaz? s? publice periodic aceste hot?rri n edi?ii speciale.

Adnotarea ?i comentarea hot?rrilor Cur?ii Europene va reprezenta o sintez? a hot?rrilor Cur?ii Europene mpotriva Moldovei, cu un comentariu succint, special adaptat? pentru a fi utilizat? de c?tre practicieni. Aceast? sintez? va fi elaborat? de c?tre Vladislav Gribincea ?i urmeaz? a fi publicat? pn? la sfr?itul lunii mai a anului 2007.

Pagina web (old.lhr.md) este deja accesibil? ?i va con?ine informa?ii despre activit??ile organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului, nout??i despre sistemul european de protec?ie a drepturilor omului, istoricul ?i organizarea Cur?ii Europene, procedura n fa?a Cur?ii Europene, adoptarea ?i executarea hot?rrilor Cur?ii Europene, un sistem de c?utare a hot?rrilor Cur?ii Europene traduse n limbile romn? ?i rus?, sinteza cauzelor moldovene?ti la Curtea European?,  comunicatele de pres? ale organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului ?i alte informa?ii utile pentru ap?rarea drepturilor omului n Moldova.

Durata ini?ial? a proiectului este de 8 luni.