Jurnali?tii de investiga?ie vor beneficia de asisten?? juridic? gratuit?

21 02 2008

La 1 ianuarie 2008, cu suportul Guvernului Statelor Unite, Juri?tii pentru drepturile omului au lansat proiectul Asisten?? juridic? gratuit? jurnali?tilor de investiga?ie. Proiectul ofer? asisten?? juridic? gratuit? jurnali?tilor moldoveni care realizeaz? articole de investiga?ie ?i anchete reporterice?ti. n premier? pentru R. Moldova a fost creat? o linie fierbinte pentru consulta?ii imediate.

Proiectul propune jurnali?tilor trei servicii:

  1. Asisten?? juridic? imediat? pentru jurnali?tii care vor realiza articole/reportaje de investiga?ie. Asisten?a juridic? poate fi ob?inut? prin apel la linia fierbinte a organiza?iei, la num?rul de telefon: 26-09-37.
  2. Analiza juridic? a investiga?iilor efectuate de jurnali?ti ?i editori. Aceast? revizuire pn? la publicare, efectuat? de c?tre Juri?tii pentru drepturile omului, poate ajuta jurnali?tii s? evite capcanele juridice care i pot face pe ei sau publica?ia pe care o reprezint? vulnerabili la persecut?ri sau ac?iuni n judecat?.
  3. Reprezentarea gratuit? de juri?tii organiza?iei n instan?ele judiciare na?ionale. Acest serviciu va fi oferit acelor jurnali?ti, subiec?i ai procedurilor judiciare, care au respectat etica profesional? n procesul activit??ii investigative.

Pentru a beneficia de serviciile organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului, jurnali?tii, produc?torii, editorii sau al?i angaja?i mass-media sunt invita?i s? sune la num?rul de telefon: 26-09-37 sau s? scrie la adresa de e-mail: jurnalisti.investigatie@gmail.com.

Proiectul este sus?inut de Programul Consolidarea Capacit??ii de Monitoring a Societ??ii Civile n R. Moldova (CCMSCM) administrat de Agen?ia Statelor Unite Pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID) n cadrul Programului Preliminar de Ţar? (TCP) a Corpora?iei Provoc?rile Mileniului (MCC) pentru Republica Moldova. Programul este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educa?ional? (AED), cu sus?inerea tehnic? din partea Consiliului pentru Cercet?ri ?i Schimburi Interna?ionale (IREX).

Scopul general al Programului CCMSCM const? n consolidarea capacit??ilor de monitorizare ?i advocacy a organiza?iilor societ??ii civile ?i mass-media din RM pentru a contribui la prevenirea ?i combaterea corup?iei. Programul CCMSCM urm?re?te dou? obiective de baz?:

  • consolidarea capacit??ilor ONG-urilor ?i mass-media pentru a spori nivelul transparen?ei ?i pentru a sus?ine  monitorizarea public? a activit??ii guvernului;
  • diversificarea ?i perfec?ionarea calit??ii jurnalismului de investiga?ie ?i promovarea accesului la informa?ie.