Hot?rārea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? īn cauza Moldovahidroma? c. Moldovei

13 05 2008

La 13 mai 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rārea sa cu privire la satisfac?ia echitabil? īn cauza Moldovahidroma? c. Moldovei (cererea nr. 30475/03).

*  *  *

Īn aceast? cauz?, Moldovahidroma? era o companie de stat, īn cadrul c?reia a fost īnfiin?at? o īntreprindere de arend?, „Hidrotehnica”. Prin hot?rārea judec?toreasc? din 22 ?i 23 octombrie 1992, contractul de constituire a īntreprinderii „Hidrotehnica”a fost anulat ?i aceast? īntreprindere a revenit īn proprietatea Moldovahidroma?. Ulterior, īntreprinderea Moldovahidroma? a fost privatizat?, astfel constituindu-se compania reclamant?.

La cererea unui grup de ini?iativ? al colectivului īntreprinderii „Hidrotehnica”, Procurorul General a depus recurs īn anulare la hot?rārea din 22 ?i 23 octombrie 1992. La 24 aprilie ?i 24 iulie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul īn anulare, a casat hot?rārea contestat? ?i a dispus īnregistrarea īntreprinderii „Hidrotehnica” . Reclamantul nu a fost atras īn aceast? procedur? ?i nu i-au fost acordate compensa?ii. Ca urmare a acestei hot?rāri, cele 5 cl?diri care se aflau la balan?a reclamantului au fost transferate la balan?a īntreprinderii „Hidrotehnica”.

Prin hot?rārea Moldovahidroma? c. Moldovei din 27 februarie 2007, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) īn urma cas?rii hot?rārilor judec?tore?ti irevocabile. Chestiunea cu privire la compensarea prejudiciilor a fost rezervat? pentru o hot?rāre separat?.

Īn urma adopt?rii hot?rārii CtEDO din 27 februarie 2007, compania reclamant? a solicitat anularea hot?rārilor din 24 aprilie ?i 24 iulie 2003. La 19 iulie ?i 2 august 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat aceste dou? hot?rāri ?i a recunoscut dreptul de proprietate al companiei reclamante asupra īntreprinderii „Hidrotehnica”. La 8 august 2007, Camera Īnregistr?rii de Stat a īnregistrat modific?rile corespunz?toare īn Registrul de Stat al Īntreprinderilor ?i a eliberat companiei reclamante un certificat care confirma dreptul ei de proprietate asupra īntreprinderii „Hidrotehnica”.

La 1 octombrie 2007, CtEDO a primit un document care con?inea un acord amiabil īncheiat īntre p?r?i. Acest acord prevedea, printre altele:

- Guvernul va contribui, prin toate c?ile legale posibile, la executarea deplin? ?i eficient? a hot?rārilor Cur?ii Supreme de Justi?ie din 19 iulie ?i 2 august 2007;

- Hot?rārile judec?tore?ti din 19 iulie ?i 2 august 2007, precum ?i decizia Camerei Īnregistr?rii de Stat din 8 august 2007 vor constitui solu?ionarea definitiv? a acestei cauze;

- Compania reclamant? declar? c? nu are ?i nu va avea preten?ii pecuniare, nepecuniare ?i de alt? natur? fa?? de Guvern īn privin?a cererii nr. 30475/03 Moldovahidroma? c. Moldovei.

Curtea a ajuns la concluzia c? compania reclamant? ?i-a rec?p?tat dreptul de proprietate asupra īntreprinderii de arend? „Hidrotehnica”, c? Guvernul ?i-a asumat obliga?ia de a contribui la executarea hot?rārilor din 19 iulie ?i 2 august 2007, c? compania reclamant? a primit compensa?ii la nivel na?ional ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u īn temeiul art. 37 § 1 (b) al Conven?iei.