Curtea poate finaliza examinarea cererilor n mai multe feluri.

1. Cererea este respins?

Dosarul este distrus

Dac? la nceputul procedurii n fa?a Cur?ii sunte?i contactat de Curte cu o solicitare de informa?ii sau documente suplimentare la care nu r?spunde?i sau r?spunde?i n afara termenului acordat, Curtea poate considera c? nu dori?i s? v? men?ine?i cererea. Cazul este astfel nchis ?i dosarul distrus. Nu exist? nicio cale de atac mpotriva acestei decizii a Cur?ii.

Cererea este radiat? de pe rolul Cur?ii

ntr-o faz? mai avansat? a procedurii, dup? ce dosarul este atribuit unei forma?iuni judiciare, Curtea poate decide radierea cererii de pe rol n cazul n care nu r?spunde?i solicit?rilor Cur?ii n termenul stabilit, Curtea considernd c? nu dori?i s? v? men?ine?i cererea. Radierea unei cereri de pe rol poate interveni ?i ca urmare a unei solu?ion?ri pe cale amiabil? a cazului sau n urma unei declara?ii unilaterale.

Este esen?ial a?adar s? r?spunde?i solicit?rilor Cur?ii n termenul fixat, confirmnd astfel c? n?elege?i s? v? men?ine?i cererea ?i evitnd distrugerea dosarului sau radierea cererii dumneavoastr? de pe rolul Cur?ii.

Cererea este declarat? inadmisibil?

Dac? nu a?i respectat una din condi?iile de admisibilitate, Curtea va declara cererea dumneavoastr? inadmisibil?, aceast? decizie fiind definitiv?.

2. Pronun?area unei hot?rri

Dac? cererea dumneavoastr? nu este declarat? inadmisibil?, Curtea o examineaz? ?i stabile?te dac? n cazul dumneavoastr? a avut loc vreo nc?lcare a Conven?iei. n caz afirmativ, Curtea ar putea s? v? acorde o compensa?ie b?neasc? pentru prejudiciul suferit. Re?ine?i totu?i c?, n nicun caz, Curtea nu va anula o decizie a instan?elor na?ionale.

Orice decizie pronun?at? de un comitet este definitiv? ?i nu poate fi contestat?. Hot?rrile pronun?ate de o camer? devin definitive la expirarea unui termen de trei luni, timp n care att dumneavoastr?, ct ?i Guvernul prt pute?i cere retrimiterea dosarului n fa?a Marii Camere pentru o nou? examinare a cererii. A se re?ine totu?i c? cererile de retrimitere a dosarelor n fa?a Marii Camere nu sunt acceptate dect n cazuri excep?ionale. Hot?rrile pronun?ate de Marea Camer? sunt definitive ?i f?r? cale de atac.

Cnd o hot?rre n care se constat? o nc?lcare a Conven?iei devine definitiv?, Curtea transmite dosarul respectiv Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei, care se ocup? de supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii. Procedura n fa?a Cur?ii este astfel ncheiat?.