Chestiuni generale

Cnd Curtea dispune de toate informa?iile necesare pentru examinarea cazului, dosarul dumneavoastr? este atribuit, n func?ie de tipul cererii, uneia dintre forma?iunile judiciare ale Cur?ii: judec?tor unic, comitet sau camer?.

Dac? cererea dumneavoastr? este n mod clar inadmisibil? ntruct nu ndepline?te condi?iile de admisibilitate necesare pentru sesizarea Cur?ii, dosarul va fi examinat de c?tre un judec?tor unic. Decizia de inadmisibilitate a judec?torului unic este definitiv?. Ve?i fi informat printr-o scrisoare despre aceast? decizie, dar nu ve?i primi o copie a deciziei propriu-zise. Nu ve?i putea contesta o decizie de inadmisibilitate ?i nu ve?i putea ob?ine informa?ii suplimentare n privin?a deciziei pronun?ate. n urma unei astfel de decizii, cazul este definitiv clasat, iar dosarul este distrus n totalitate la o dat? ulterioar?.

Dac? cererea dumneavoastr? este considerat? repetitiv?, adic? ridic? o problem? n privin?a c?reia Curtea s-a pronun?at deja ntr-un anumit num?r de dosare privind statul n cauz?, cererea va fi examinat? de un comitet format din 3 judec?tori. n acest caz, ve?i primi o scrisoare n care vi se va explica procedura ulterioar?. Ca ?i n celelalte cazuri, ve?i fi contactat de Curte dac? va fi necesar.

Dac? cererea dumneavoastr? nu este considerat? repetitiv?, aceasta va fi examinat? de o camer? format? din 7 judec?tori. La rndul s?u, camera poate s? declare o cerere inadmisibil?, pronun?nd o decizie definitiv? n acest sens, sau s? o considere admisibil? ?i, n acest caz, s? se pronun?e asupra faptelor de care v? plnge?i n cerere. nainte ns? de a lua oricare dintre aceste decizii, Curtea va comunica cererea Guvernului prt; n acest sens, Guvernului i se va trimite o scrisoare prin care va fi informat despre existen?a cererii ?i va fi invitat s? formuleze observa?ii referitoare la capetele de cerere prezentate. Aceste observa?ii v? vor fi comunicate pentru comentarii. Dac? n etapa ini?ial? a procedurii nu sunte?i obligat s? fi?i reprezentat de un avocat, n acest stadiu al procedurii ve?i fi invitat de Curte s? desemna?i un avocat. Ca ?i n celelalte cazuri, a?tepta?i s? fi?i contactat de Curte cu privire la acest aspect.

Cu titlu informativ, o cerere nu este trimis? niciodat? direct n fa?a Marii Camere formate din 17 judec?tori, ci doar n urma unei desesiz?ri sau a unei retrimiteri, care pot interveni doar la un stadiu avansat al procedurii. Camera c?reia i-a fost atribuit? cererea dumneavoastr? ar putea s? se desesizeze n favoarea Marii Camere n cazul n care cererea ridic? o problem? serioas? de interpretare a Conven?iei sau dac? exist? riscul unui conflict de jurispruden??. De asemenea, o cerere poate fi retrimis? n fa?a Marii Camere la cererea p?r?ilor, n termen de 3 luni dup? pronun?area unei hot?rri de camer?. Totu?i, retrimiterea n fa?a Marii Camere nu este acceptat? de Curte dect n cazuri excep?ionale.

Nu exist? nicio posibilitate de a aprecia durata medie de examinare a unei cereri. Aceasta depinde de tipul cererii, forma?iunea judiciar? c?reia i se atribuie, rapiditatea cu care p?r?ile r?spund la solicit?rile Cur?ii ?i mul?i al?i factori. Curtea examineaz? cererile ntr-o anumit? ordine, ?innd cont de importan?a ?i caracterul urgent al problemelor ridicate de o cerere. Astfel, cazurile cele mai grave sau care indic? existen?a unor probleme la scar? larg? vor fi tratate cu prioritate, ceea ce explic? de ce, n timp ce cererea dumneavoastr? se afl? nc? pe rol, Curtea poate solu?iona o cerere cu data introductiv? mai recent?.

Ședin?ele publice ale Cur?ii se organizeaz? ntr-un num?r restrns de cazuri de camer? sau de Mare Camer? (aproximativ 30 ntr-un an). Dac? dosarul dumneavoastr? urmeaz? s? fie examinat n ?edin?? public?, acest lucru v? va fi adus la cuno?tin??. Toate ?edin?ele publice sunt nregistrate ?i accesibile pe site-ul internet al Cur?ii.