Chestiuni generale
Curtea European? a Drepturilor Omului poate fi sesizat? cu o cerere de c?tre orice persoan? fizic?, orice organiza?ie guvernamental? sau orice grup de particulari care se pretinde victim? a unei viol?ri din partea unui stat parte la Conven?ie a drepturilor prev?zute de Conven?ie sau Protocoalele sale adi?ionale.

O cerere poate fi ndreptat? doar contra unui stat parte la Conven?ie. Reclamantul poate deplnge ac?iunile/inac?iunile autorit??ilor care au dus la nc?lcarea unui drept garantat de Conven?ie (obliga?ii negative), fie c? nu a ntreprins m?surile necesare pentru a preveni ?i a reprima ac?iunile unor persoane private, comise sub jurisdic?ia sa, care antreneaz? o violare a Conven?iei (obliga?ii pozitive).

Curtea nu este competent? s? examineze cereri ce vizeaz? situa?iile care au avut loc sau s-au sfr?it pn? la intrarea n vigoare a Conven?iei pentru statul prt. Conven?ia a intrat n vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997.

Pentru a depune o cerere la Curte ea trebuie s? satisfac? criteriile de admisibilitate. Pentru mai multe detalii n acest sens pute?i consulta Ghidul practic de admisibilitate.

Cererile care nu corespund acestor criteriilor nominalizate sunt declarate inadmisibile ?i sunt respinse. Curtea poate declara o cerere inadmisibil? n orice stadiu al procedurii.

Protocolul nr. 14 introduce o nou? condi?ie de admisibilitate. Conform acesteia, Curtea va putea s? declare inadmisibile cauzele n care reclamantul nu a suferit un prejudiciu semnificativ, cu condi?ia ca respectul drepturilor omului nu oblig? Curtea s? examineze cauza n fond. La stabilirea prejudiciului semnificativ Curtea va lua n calcul: (a) impactul monetar minor (estimativ pentru Moldova – EUR 200); (b) prejudiciul minor al dreptului nepatrimonial (pretinsa violare a art. 5 3 prin eliberarea mandatului de arest care con?ine suficiente motive de c?tre procurorul neindependent); (c) importan?a litigiului pentru reclamant (reunirea familiei). Curtea nu va respinge n baza acestui temei nici o cerere care nu a fost examinat? n modul cuvenit de c?tre instan?a na?ional?. Vor fi examinate n orice condi?ii ?i cererile care ridic? probleme serioase de aplicare ?i interpretare a Conven?iei sau probleme importante referitor la dreptul intern. n primii doi ani dup? intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14 acest criteriu va fi aplicat doar de c?tre Camere ?i Marea Camer?. Acest criteriu de admisibilitate va fi aplicat ?i fa?? de cererile nregistrate pn? la intrarea n vigoare a Protocolului, ns? nu se va r?sfrnge asupra celor declarate admisibile pn? la aceast? dat?. Pentru mai multe detalii despre Protocolul nr. 14 pute?i consulta pagina respectiv?.