Evolu?ia cauzelor moldovene?ti la CtEDO

29 10 2008

La 13 octombrie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a organizat un seminar, dedicat anivers?rii a 10 ani de la intrarea n vigoare a Protocolului nr. 11. La seminar a fost distribuit un document care relev? statistica cauzelor la Curte la data de 1 octombrie 2008. Potrivit acestui document, la aceast? dat?, aproximativ 79,400 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional al Cur?ii. Cele mai multe cereri au fost depuse mpotriva Rusiei – 25,000 de cereri (26,4%), Turciei – 10,750 de cereri (11,3%), Romniei – 9,500 de cereri (10,0%) ?i Ucrainei cu 8,400 de cereri (8,9%).

Dintre acestea, 2,350 de cereri pendinte (2,5%) sunt ndreptate mpotriva Moldovei, Moldova fiind printre primele 12 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. La data de 1 octombrie 2008, mpotriva Bulgariei pe rolul Cur?ii erau 2,200 de cereri (2,3%), contra Fran?ei erau pendinte 2,500 de cereri (2,6%), iar contra Germaniei – 2,750 de cereri (2,9%).

Dup? reforma introdus? la 1 noiembrie 1998, a avut loc o cre?tere considerabil? a num?rului de cereri depuse la Curte. De la instituirea ei n 1959 pn? la 1 noiembrie 1998, Curtea a pronun?at 837 hot?rri, pe cnd ntre 1998 ?i 2008 – 9,235 de hot?rri, ceea ce constituie mai mult de 90% din hot?rrile Cur?ii. n 2008, Curtea a pronun?at cea de-a 10,000-a hot?rre a sa.

Mai mult de jum?tate dintre hot?rrile pronun?ate ntre 1 noiembrie 1998 ?i 1 octombrie 2008 vizeaz? 4 state membre ale Consiliului Europei, ?i anume Turcia (1,826 de hot?rri), Italia (1,780 de hot?rri), Fran?a (609 hot?rri) ?i Polonia (589 hot?rri).

n aceast? perioad?, mpotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hot?rri, dintre care doar ntr-o hot?rre nu s-a constatat violarea Conven?iei. Cele mai multe hot?rri n care Curtea a constatat violarea Conven?iei vizeaz? art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii). Totodat?, se observ? o cre?tere a num?rului de hot?rri de constatare a viol?rii art. 3 CEDO (interzicerea torturii), a art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i la siguran??) ?i a art. 10 CEDO (libertatea de exprimare).

n urm?torul tabel este prezentat? analiza statistic? a hot?rrilor pronun?ate de CtEDO mpotriva Moldovei ntre 1 noiembrie 1998 ?i 1 octombrie 2008.

 

Nr. de hot?rri

Cauze importante

Num?rul total de hot?rri

126

Hot?rri n care s-a constatat cel pu?in o violare

117

Hot?rri n care nu s-a constatat nicio violare

1

Acord amiabil/hot?rri de radiere

2

Alte hot?rri

6

Art. 3 CEDO (interzicerea torturii)

4

Ciorap c. Moldovei
Art. 3 CEDO (tratamente inumane sau degradante)

21

Holomiov c. Moldovei, Paladi c. Moldovei, Istratii ?.a. c. Moldovei
Art. 3 CEDO (lipsa unei anchete efective)

7

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i la siguran??)

38

?arban c. Moldovei, Stici c. Moldovei, Istratii ?.a. c. Moldovei
Art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil)

71

Clionov c. Moldovei, Moldovahidroma? c. Moldovei, Gr?dinar c. Moldovei
Art. 6 CEDO (durata procedurilor)

5

Gu?ovschi c. Moldovei, Cravcenco c. Moldovei
Art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale)

5

Mancevschi c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei
Art. 9 CEDO (libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie)

2

Mitropolia Basarabiei c. Moldovei
Art. 10 CEDO (libertatea de exprimare)

13

Guja c. Moldovei, Timpul Info-Magazin ?i Anghel c. Moldovei, Flux (nr. 4) c. Moldovei
Art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire ?i de asociere)

2

PPCD c. Moldovei
Art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv)

17

Cravcenco c. Moldovei, Ostrovar c. Moldovei, Dolneanu c. Moldovei, Popovici c. Moldovei, Lipatnicova ?i Rudic c. Moldovei
Art. 18 CEDO (limitarea aplic?rii restrngerilor drepturilor)

1

Cebotari c. Moldovei
Art. 34 CEDO (dreptul de a sesiza Curtea)

6

Boicenco c. Moldovei, Oferta Plus c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii)

60

Oferta Plus SRL c. Moldovei, Dacia SRL c. Moldovei, Megadat.com SRL c. Moldovei, Bimer SA c. Moldovei, B?lan c. Moldovei

 

Urm?torul tabel prezint? analiza statistic? a cererilor depuse la CtEDO mpotriva Moldovei care au fost alocate unui organ decizional ?i care au fost declarate inadmisibile sau scoase de pe rol ntre 1 noiembrie 1998 ?i 1 octombrie 2008. Se observ? o cre?tere considerabil? a num?rului cererilor care au fost alocate unui organ decizional n anul 2008 n compara?ie cu 2007. n 9 luni ale anului 2008, acesta este aproape egal cu cel din 2007, astfel este posibil de pronosticat o cre?tere cu circa 26% pentru tot anul 2008 comparativ cu 2007.

 

 

Cereri care au fost alocate unui organ decizional

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

01.11.1998

4

1

1999

33

6

2000

63

48

2001

44

23

2002

245

31

2003

238

104

2004

344

79

2005

594

302

2006

517

248

2007

887

201

01.10.2008

842

288

TOTAL

3811

1331