Lansarea volumelor 5-7 ale c?r?ii "Hot?rrile ?i deciziile CtEDO n cauzele moldovene?ti"

23 03 2009

La 20 martie 2009, n cadrul unui seminar, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat volumele 5-7 ale lucr?rii Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti.  Lansarea a avut loc n incinta cantinei Aparatului Guvernului, ncepnd cu ora 15.00. n cadrul lans?rii au ?inut discursuri dl Mihai POALELUNGI, actualul judec?tor ales din partea Moldovei la Curtea European? a Drepturilor Omului, ?i dl Vladimir GROSU, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Volumele lansate con?in culegerea complet? a hot?rrilor ?i deciziilor CtEDO n cauzele moldovene?ti pentru 18 luni traduse n limba de stat. Ele includ jurispruden?a Cur?ii n perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 ?i sunt o continuare logic? a primelor patru volume lansate de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului n ianuarie 2008.

Publica?ia a fost elaborat?, cu prec?dere, cu scopul de a nl?tura barierele lingvistice ap?rute la aplicarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului ?i pentru a asigura un mai bun acces al speciali?tilor la jurispruden?a acestui tribunal interna?ional.

Publica?ia a ap?rut n 1,000 de exemplare. Acestea vor fi distribuite gratuit judec?torilor, procurorilor, avoca?ilor, principalelor biblioteci, autorit??i publice ?i organiza?iilor non-guvernamentale care se ocup? de ap?rarea ?i promovarea drepturilor omului.  Aceste trei volume vor fi distribuite acelora?i persoane care au beneficiat de primele patru volume. Pentru a afla mai multe detalii despre distribuirea c?rtilor, v? rug?m s? ne contactati la num?rul de telefon 27 41 61, parsona de contract Sorina MACRINICI.

Varianta electronic? a acestor hot?rri ?i decizii este, de asemenea, disponibil? pe pagina web a asocia?iei Juri?tii pentru drepturile omului (volumul V, volumul VI, volumul VII). Tot aici este accesibil? ?i fiecarea hot?rre sau decizie tradus? n parte.

Traducerea ?i publicarea acestor hot?rri ?i decizii a fost efectuat? de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului, cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia ?i al Comisiei Europene ?i Consiliului Europei.