A fost adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Conven?ia European? a Drepturilor Omului

26 05 2009

La 12 mai 2009, n cadrul sesiunii a 19-cea a Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei care a avut loc la Madrid, reprezenta?ii celor 47 de state membre la Consiliul Europei au adoptat Protocolului nr. 14 bis la Conven?ia European? a Drepturilor Omului.

Acest Protocol a fost conceput ?i propus spre adoptare cu scopul de a m?ri capacitatea de procesare a cererilor depuse la Curtea European? a Drepturilor Omului.

Protocolul nr. 14 bis constituie o solu?ie temporar? pentru punerea n aplicare a dou? prevederi con?inute n Protocolul nr. 14 la CEDO. Astfel, un judec?tor unic va putea declara inadmisibile cererile care n mod v?dit nu corespund condi?iilor de admisibilitate, func?ie exercitat? actualmente de Comitetul de 3 judec?tori. Cea de-a doua modificare adus? const? n faptul c? competen?a Comitetului de 3 judec?tori va fi extins? la examinarea cauzelor repetitive. Comitetul de 3 judec?tori, n locul Camerei de 7 judec?tori, va avea competen?a de a declara aceste cereri admisibile ?i de a se pronun?a asupra fondului acestora.

Potrivit raportorului Klaas de Vries, aceste dou? m?suri vor putea m?ri eficien?a Cur?ii cu 20-25 %.

Protocolul nr. 14 bis va fi deschis pentru semnare la 27 mai 2009. El va intra n vigoare dup? 3 luni de la data exprim?rii acordului de c?tre al treilea stat de a fi legat prin acest tratat. Tratatul poate s? genereze provizoriu efecte n raport cu un stat ?i f?r? exprimarea veritabil? a acordului, prin formularea unei declara?ii n temeiul art. 7 al Protocolului. Tratatul nu va genera efecte pentru statele care nu ?i-au exprimat acordul de a fi legat prin el. Pentru statele p?r?i el va nceta s? genereze efecte odat? ce Protocolul nr. 14 va intra n vigoare.

Totu?i, Consiliul Europei a afirmat c? intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14 continu? s? r?mn? principala prioritate. Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a deplns faptul c? Duma de Stat a Rusiei a refuzat pn? acum s? ratifice Protocolul nr. 14, blocnd astfel intrarea n vigoare a acestuia.