Distribuirea volumelor 8 ?i 9 ale traducerii jurispruden?ei CtEDO c. Moldovei

12 01 2010

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului anun?? distribuirea gratuit? a volumelor VIII ?i IX ale publica?iei Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti n beneficiul avoca?ilor, avoca?ilor stagiari, organiza?iilor non-guvernamentale ?i altor persoane care au primit anterior de la Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului volumele I - VII ale acestei publica?ii.

Beneficiarii sunt invita?i s? se prezinte la sediul asocia?iei (adresa: str. Vlaicu Prc?lab 2, of. 13), ncepnd cu 13 ianuarie 2010, ntre orele 15:00 ?i 17:00, prezentnd ?tampila ?i rechizitele bancare / delega?ia biroului de avoca?i sau ale organiza?iei non-guvernamentale ?i, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice. 

n cazul n care ave?i ntreb?ri, nu ezita?i s? ne contacta?i la num?rul de telefon 27 41 61 (persoana de contact –Sorina MACRINICI).

***

Pe parcursul anilor 2008 ?i 2009, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a lansat primele ?apte volume ale publica?iei Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti.

Lucrarea reprezint? culegerea hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate n perioada ntre 12 septembrie 1997 ?i 30 iunie 2009, traduse n limba de stat.

Publica?ia a fost elaborat?, cu prec?dere, pentru a nl?tura barierele lingvistice ap?rute la aplicarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului ?i pentru a asigura un mai bun acces al speciali?tilor la jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Traducerea ?i publicarea acestei jurispruden?e a fost f?cut? de c?tre asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului, cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia/Civil Rights Defenders ?i al Guvernului Republicii Federale Germane.

Pn? la sfr?itul anului 2010, asocia?ia Juri?tii pentru drepturile omului  inten?ioneaz? s? traduc? ?i s? publice hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti pronun?ate ncepnd cu 1 iulie 2009 pn? n 30 iunie 2010. Aceste dou? volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelora?i persoane care au beneficiat de primele nou? volume.

Varianta electronic? a acestor hot?rri ?i decizii este, de asemenea, disponibil? pe pagina web a asocia?iei Juri?tii pentru drepturile omului la urm?torul link: http://old.lhr.md/2/62.html (pdf), precum ?i n baza de date: http://old.lhr.md/hot/ (word).