Publica?ii

28.12.2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul IX, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul VIII, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul VII, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul VI, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul V, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul IV, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul III, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul II, Chi?in?u 2009

 

Lucrarea "Hot?rrile ?i deciziile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldovene?ti", volumul I, Chi?in?u 2009

 

Cartea "Curtea European? a Drepturilor Omului. Reglement?ri de baz? ?i jurispruden?a n cauzele moldovene?ti", Chi?in?u 2007

 

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului mpotriva Republicii Moldova n cauzele cu privire la pretinsa nc?lcare a articolului 3 al Conven?iei Europene pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale (interzicerea torturii) (Avocatul Poporului nr. 9-10/2006)

 

Исполнение решений Европейского Суда по Правам Человека. Дело «Илашку и другие против Молдовы и России». (Бюллетень Мемориал — EHRAC, Выпуск 3 — Лето 2005)

 

Practica judiciar? din Republica Moldova ?i libertatea de exprimare: deficien?ele care apar pe marginea examin?rii cauzelor civile privind ap?rarea onoarei, demnit??ii ?i reputa?iei profesionale

 

Analiz? ?i comentarii la proiectul Сodului audiovizualului ?i proiectele legii audiovizualului ?i legii cu privire la institu?ia public? na?ional? a audiovizualului "Teleradio-Moldova"