Publicații

28.12.2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul IX, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul VIII, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul VII, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul VI, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul V, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul IV, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul III, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul II, Chișinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești", volumul I, Chișinău 2009

 

Cartea "Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază și jurisprudența în cauzele moldovenești", Chișinău 2007

 

Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova în cauzele cu privire la pretinsa încălcare a articolului 3 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (interzicerea torturii) (Avocatul Poporului nr. 9-10/2006)

 

Исполнение решений Европейского Суда по Правам Человека. Дело «Илашку и другие против Молдовы и России». (Бюллетень Мемориал — EHRAC, Выпуск 3 — Лето 2005)

 

Practica judiciară din Republica Moldova și libertatea de exprimare: deficiențele care apar pe marginea examinării cauzelor civile privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale

 

Analiză și comentarii la proiectul Сodului audiovizualului și proiectele legii audiovizualului și legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului "Teleradio-Moldova"