Seminare de instruire

În anul 2006, organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului”, cu susținerea Consiliului Europei (CoE) și a Comisiei Europene, a organizat 6 seminare (a câte 2,5 zile fiecare) pentru juriști în domeniul sistemului european de protecție a drepturilor omului. Toate seminarele au avut loc în incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici nr. 79).

În calitate de instructori la aceste seminare au participat 8 formatori naționali instruiți de către experții CoE în luna octombrie a anului 2005. Aceștia sunt:

  • Veaceslav Balan, director de programe în cadrul Amnesty International Moldova;
  • Galina Bostan, Director CAPC;
  • Mariana Chicu, actualmente doctorand la CEU;
  • Vladislav Gribincea, jurist în cadrul organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului”;
  • Vitalie Iordachi, jurist în cadrul organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului”;
  • Sorina Macrinici, asistent de proiect în cadrul organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului”;
  • Domnița Pagoni, lector universitar la facultățile de drept ASEM și ULIM; și  
  • Olivia Pîrțac, jurist în cadrul Centrului Independent de Jurnalism.

La fiecare seminar au participat câte 3 formatori naționali. Pentru a formula propuneri de îmbunătățire a seminarelor, la 2 seminare au fost prezenți și 2 experți ai CoE.

Seminarele au fost diviyate în 3 blocuri a câte 2 seminare fiecare. Pentru fiecare bloc de seminare au fost selectați pentru a participa avocați, avocați stagiari și lectori universitari de la catedre de drept.

Primele 2 seminare au avut loc între 3 - 5 februarie 2006 (agenda) și, respectiv, 10 - 12 martie 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selectați 21 de juriști, dintre care 10 din afara Chișinăului.

Al doilea bloc de seminare a avut loc între 31 martie - 2 aprilie 2006 (agenda) și, respectiv, 12 - 14 mai 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selectați alți 22 de juriști, dintre care 10 din afara Chișinăului.

Ultimul bloc de seminare a avut loc între 26 - 28 mai 2006 (agenda) și, respectiv, 9 - 11 iunie 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selectați alți 24 de juriști, dintre care 8 din afara Chișinăului.

Toate blocurile de seminare a avut agende identice. În cadrul primului seminar au fost citite:

  • admisibilitatea cererilor la CtEDO;
  • interzicerea torturii (art. 3 CEDO); și
  • dreptul la libertate și siguranță (art. 5 CEDO).

În cadrul celui de-al doilea seminar au fost citite:

  • dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO);
  • libertatea de întrunire și asociere (art. 11 CEDO); și
  • protecția proprietății (art. 1 al Protocolului Adițional la CEDO).

Pentru a spori caracterul interactiv al seminarelor, pe durata seminarelor a fost simulat un proces la CtEDO (care a început la primul seminar și a sfârșit la cel de-al doilea seminar).

La propunerea CoE, între 26-28 noiembrie 2006, a avut loc un seminar de reculegere pentru 31 dintre persoanele care au participat la seminarele anterioare (agenda). Seminarul a fost citit de 3 formatori naționali și 3 experți ai CoE. La seminar au fost discutate, cu precădere, aspectele privind particularitățile aplicării CEDO în Republica Moldova. El a avut loc în incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici nr. 79).