Instruirea în domeniul Convenției

24.02.2010

 

Această pagină este dedicată activităților Asociației obștești "Juriștii pentru drepturile omului" referitoare la instruirea în domeniul Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Asociația se ocupă de traducerea în limba de stat a hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești. Până la acest moment, au fost publicate 9 volume de carte, care cuprind jurisprudența Curții pronunțată în cauze contra Moldovei din 12 septembrie 1997 până la 30 iunie 2009. Publicația este distribuită gratuit judecătorilor, procurorilor, avocaților, principalelor biblioteci, autorități publice și organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.

De asemenea, Asociația a organizat seminare de instruire în domeniul Convenției pentru reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, precum și pentru avocați și avocați stagiari.