Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2009

04 02 2010

n anul 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat 30 de hot?rri care vizeaz? Republica Moldova. n 29 de hot?rri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei Europene a Drepturilor Omului (Conven?ia), iar o hot?rre se refer? la satisfac?ia echitabil?. Pe marginea acestor hot?rri, Curtea a obligat Moldova s? pl?teasc? peste EUR 2,100,000. Din textul ctorva din aceste hot?rri, cum ar fi cauzele Eugenia ?i Doina Duca, Ipteh S.A., Hyde Park nr. 4 sau Gurgurov, reiese clar c? nc?lcarea Conven?iei a fost comis? deliberat.

Urmnd tradi?ia din anii preceden?i, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2009, a cauzelor la Curte.

Aceast? list? a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ea este incomplet? ?i ar putea con?ine inexactit??i.

Lista a fost ntocmit? pentru a informa publicul ?i, eventual, a ajuta autorit??ile n ini?ierea ac?iunilor de regres sau a altor ac?iuni descurajante mpotriva persoanelor vizate. Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului nu sus?ine ini?ierea ac?iunii de regres n orice caz de constatare a viol?rii Conven?iei de c?tre Curte. Totu?i, n cazul n care nc?lcarea fost comis? cu inten?ie sau din culp? grav?, ac?iunea de regres ar trebui s? fie inevitabil?. Asocia?ia, de asemenea, pledeaz? pentru examinarea eficient? a fiec?rei viol?ri n parte pentru a stabili dac? nu au fost comise abateri disciplinare.

Liste similare au fost ntocmite de c?tre Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului n anii 2006, 2007 ?i 2008. Aceste liste se refer? la toate hot?rrile Cur?ii care vizeaz? Republica Moldova ?i n care a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei. 

Persoanele cu cele mai dese apari?ii n aceste liste sunt:

Nicolae Clima, judec?tor al Cur?ii Supreme de Justi?ie, ex-pre?edinte al Consiliului Superior al Magistraturii – 10 apari?ii  

Vera Macinskaia, vicepre?edinte al Colegiului civil al Cur?ii Supreme de Justi?ie, ex-pre?edinte al Colegiului disciplinar al judec?torilor –10 apari?ii

Natalia Moldovanu, vicepre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie –10 apari?ii

Ion Muruianu, pre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie – 8 apari?ii

Nina Cernat, vicepre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie – 7 apari?ii

Vasile Ignat, judec?tor al colegiului economic al Cur?ii Supreme de Justi?ie – 7 apari?ii. 

 

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009