Curtea a comunicat cererea Guja c. Moldovei

23 06 2016

La data de 31 mai 2016, Curtea a f?cut public comunicatul pe cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 1085/10).

Reclamantul este Iacob Guja n?scut n anul 1970, iar n prezent locuie?te n Șestaci, r-nul Șold?ne?ti.

La originea spe?ei se afl? hot?rrea Cur?ii pe cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04). n acest caz, Curtea a constatat nc?lcarea articolului 10 al Conven?iei din cauza faptului c? reclamantul a fost concediat de la locul de munc?, dup? ce a dezv?luit jurnali?tilor documente referitoare la presupusele ilegalit??i ce au avut loc la locul s?u de munc?.

Dup? ce Curtea a adoptat hot?rrea de mai sus, reclamantul a solicitat instan?elor na?ionale revizuirea hot?rrilor na?ionale anterioare. La data de 28 mai 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus restabilirea lui Iacob Guja n func?ia de ?ef al Sec?iei rela?ii cu mijloacele de informare n mas? a Procuraturii Generale.

La data de 29 mai 2008, reclamantul a primit de la Procurorul General,  o solicitare de a demisiona din propria ini?iativ? din func?ia ce o de?inea. ntruct reclamantul a refuzat, Procurorul General i-a spus c? "el are suficient poten?ial pentru a-l for?a s? fac? asta". Totodat? i s-a comunicat s? mearg? acas? ?i s? a?tepte emiterea ordinului de restabilire.

La data de 6 iunie 2008, reclamantul a fost invitat la Procuratura General? fiindu-i prezentat un ordin de restabilire n func?ia anterior de?inut?. Cu toate acestea, reclamantului nu i s-a alocat un birou ?i nu i s-a oferit un card magnetic pentru a putea intra n cl?dire. n fiecare diminea??, el a trebuit s? a?tepte n afara cl?dirii, pn? cnd cineva din superiori i-ar fi permis accesul. Din moment ce el nu a avut un birou al s?u ?i nici un spa?iu adecvat de munc?, el r?mnea n bibliotec? sau n biroul de pres?. De fiecare dat? cnd angaja?ii serviciului de pres? p?r?seau biroul, Iacob Guja era rugat s? a?tepte pe hol, chiar ?i timp de cteva ore, deoarece ace?tia invocau c? li s-a interzis s? permit? dlui Guja accesul la informa?iile care nu au fost f?cute publice.

La 16 iunie 2008 lui Iacob Guja i-a fost adus la cuno?tin?? un ordin de demisionare, prin care el a fost concediat ncepnd cu 10 iunie 2008. Temei pentru concediere a servit demisionarea n 2003 a Procurorului General care l-a angajat. Potrivit ordinului, concedierea acestuia a fost acceptat? de sindicate la 06 iunie 2008, dat? la care acesta a fost restabilit.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a contestat ordinul din 16 iunie 2008 n fa?a Cur?ii de Apel Chi?in?u. El a sus?inut, inter alia, c?, din 2003, Procurorul General a fost schimbat de dou? ori ?i nu a mai fost cineva concediat din acest motiv. El a invocat, de asemenea, articolul 46 din Conven?ie ?i a sus?inut c? demiterea sa a constituit o nc?lcare a acestui articol.

La 17 decembrie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea reclamantului ?i a decis c? concedierea sa a fost n conformitate cu legea. Cu referire la argumentul reclamantului cu privire la nc?lcarea articolului 46, Curtea de Apel a considerat c? hot?rrea Cur?ii a fost executat? odat? ce instan?ele na?ionale au revizuit hot?rrile care au confirmat concedierea sa din 2003.

Reclamantul a naintat un recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie, ns? acesta a fost respins la data de 29 aprilie 2009.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge n temeiul articolului 10 al Conven?iei, c? concedierea sa repetat? a nc?lcat dreptul la libertatea de exprimare. De asemenea, acesta a invocat n temeiul articolului 46 al Conven?iei, c? Guvernul nu a executat hot?rrea Cur?ii din 12 februarie 2008.

La data de 31 mai 2016, Curtea a formulat p?r?ilor urm?toarele ntreb?ri:

1.    Avnd n vedere faptul c? chestiunea execut?rii hot?rrii Cur?ii pe cauza Guja c. Moldovei ([GC], nr. 14277/04, CEDO 2008) este n prezent pendinte n fa?a Comitetului Mini?trilor, ?i ?innd cont de m?surile luate pn? n prezent de c?tre Guvernul prt pentru a se conforma hot?rrii Cur?ii, este Curtea competent? s? examineze plngerile legate de executarea hot?rrii?

2.    Dac? da, a existat atunci o nc?lcare a articolului 10 ?i / sau a articolului 46 din Conven?ie, avnd n vedere modul n care autorit??ile au executat decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 28 mai 2008, pentru a restabili  reclamantul n func?ia sa anterioar? ?