Reparațiile insuficiente duc la condamnarea Moldovei la CtEDO

30 05 2017

Astăzi, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publică hotărârea Grecu c. Moldovei.

În temeiul articolului 3 (Interzicerea torturii) și articolului 5 § 1 (Dreptul la libertate și siguranță), reclamanta s-a plâns de arestarea ilegală, maltratarea și investigarea ineficientă a plângerilor sale. De asemenea, ea s-a plâns și în temeiul articolului 5 § 5 (Dreptul la reparații) și articolului 13 (Dreptul la un remediu efectiv).

Reclamanta, Tatiana Grecu, este cetățeană a Moldvei, născută în 1960 și este reținută în Vadul lui Vodă (Republica Moldova). Cazul se referă la plângerea că a fost reținută ilegal și supusă brutalității poliției timp de aproape zece ore.

Reclamantul, Tatiana Grecu, a fost arestată în primele ore ale dimineții, la 22 februarie 2002, însă eliberată 10 ore mai târziu după ce o instanță a constatat că detenția sa a fost abuzivă. Ulterior, ea a înaintat o plângere penală împotriva colaboratorilor de poliție implicați în arestarea sa, acuzându-i că au lovit-o și au strangulat-o. Plângerea sa nu a avut finalitate. Cu toate acestea, în procedurile civile pe care le-a formulat împotriva statului, instanțele judiciare naționale au constatat că reclamantei i-au fost încălcate drepturile garantate de Convenție, în urma arestării ilegale, a relelor tratamente și a ineficienței investigației plângerii sale. Curtea Supremă de Justiție i-a acordat 3.200 Euro cu titlu de reparații.

Curtea a constatat vinovăția Moldovei privind încălcarea articolelor 3 și 5 § 1 din Convenție și i-a acordat reclamantei suma de 12.640, dintre care 11.800 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 840 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Mai multe detalii la http://old.lhr.md/news/541.html

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” implementat de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” cu sprijinul financiar acordat de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.