Cauza Paladi c. Moldovei a fost retrimis? n fa?a Marii Camere a CtEDO

19 02 2008

La 14 februarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a anun?at c? cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05) a fost retrimis? n fa?a Marii Camere a CtEDO.

Potrivit art. 43 al Conven?iei, ntr-un termen de trei luni de la data hot?rrii unei Camere, orice parte a cauzei poate, n cazuri excep?ionale, s? cear? retrimiterea cauzei n fa?a Marii Camere. Un colegiu de cinci judec?tori al Marii Camere accept? cererea n cazul n care cauza ridic? o problem? grav? relativ? la interpretarea sau la aplicarea Conven?iei sau a protocoalelor sale, sau o alt? problem? grav? cu caracter general.

La 31 ianuarie 2008, colegiul de cinci judec?tori al Marii Camere a acceptat cererea Guvernului Republicii Moldova de retrimitere a cauzei Paladi c. Moldovei n fa?a Marii Camere a CtEDO. Pn? n prezent, aceasta este unica cerere de retrimitere n fa?a Marii Camere care a fost acceptat? n cauzele mpotriva Moldovei.

Audierile publice n aceast? cauz? vor avea loc la 14 mai 2008.

* * *

n aceast? cauz?, reclamantul, Ion PALADI, este fostul viceprimar al municipiului Chi?in?u.

Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate ?i a Corup?iei (CCCEC) a ini?iat o urm?rire penal? n privin?a reclamantului n temeiul art. 185 (3) ?i 327 (2) ale Codului de procedur? penal?. La 24 septembrie 2004, reclamantul a fost re?inut de c?tre ofi?erii CCCEC. ntre 24 septembrie 2004 ?i 25 februarie 2005, el a fost de?inut n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Reclamantul suferea de o serie de boli serioase (diabet (insulin dependent), insuficien?? cardiac?, hipertensiune arterial?, bron?it? cronic?, pancreatit? ?i hepatit?). Potrivit reclamantului, CCCEC-ul nu dispunea de personal medical nainte de februarie 2005.

La 20 mai 2005, un neurolog de la Centrul Republican de Neurologie (CRN) a recomandat transferarea reclamantului ntr-o institu?ie unde ar putea fi supus terapiei HBO (hyperbaric oxygen therapy). La recomandarea unui consiliu medical al Ministerului S?n?t??ii, la 20 septembrie 2005, Judec?toria Centru a dispus transferul reclamantului la CRN, unde dlui Paladi i s-a aplicat terapia HBO. Terapia a avut rezultate pozitive ?i medicii Spitalului Clinic Republican (SCR) au prescris reclamantului continuarea acesteia pn? la 28 noiembrie 2005. La 9 noiembrie 2005, CRN a informat instan?a de judecat? despre mbun?t??irea st?rii de s?n?tate a reclamantului ?i a recomandat externarea acestuia. La 10 noiembrie 2005, instan?a de judecat? a dispus transferul dlui Paladi la spitalul penitenciar.

n seara zilei de 10 noiembrie 2005, Curtea a indicat prin fax Guvernului Republicii Moldova m?sura interimar? potrivit art. 39 al Regulamentului Cur?ii, prin care cerea ca reclamantul s? nu fie transferat de la CRN. La 11 noiembrie 2005, Grefierul Adjunct al Sec?iunii a Patra a ncercat f?r? succes s? contacteze oficiul Agentului Guvernamental prin telefon. La 11 noiembrie 2005, avocatul reclamantului a solicitat instan?ei de judecat? suspendarea transfer?rii reclamantului, prezentnd instan?ei scrisoarea Cur?ii cu privire la m?sura interimar?. Aceast? cerere nu a fost examinat?. n aceea?i zi, reclamantul a fost transferat la spitalul penitenciar.

La 14 noiembrie 2005, la cererea Agentului Guvernamental, Judec?toria Centru a dispus transferarea reclamantului la CRN pn? la 29 noiembrie 2005. Potrivit reclamantului, medicii de la CRN refuzau s?-l interneze pe motiv de lips? a fi?ei medicale, reclamantul fiind nevoit s? a?tepte circa 6 ore pentru a fi internat.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretindea violarea art. 3 (interzicerea torturii), deoarece pe perioada deten?iei nu a beneficiat de asisten?? medical? adecvat? ?i prin deten?ia sa n IDP al CCCEC n condi?ii inumane ?i degradante; violarea art. 5 1 (legalitatea lipsirii de libertate), deoarece a fost de?inut f?r? un mandat de arest valabil dup? transmiterea cauzei n instan?a de judecat? ?i prin arestarea sa n lipsa unor motive verosimile de a b?nui c? el a s?vr?it o infrac?iune; violarea art. 5 3 (motivarea arestului) prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante; violarea art. 5 4 (dreptul la un recurs mpotriva deciziei de privare de libertate) prin examinarea prea ndelungat? a cererii habeas corpus ?i refuzul de a examina recursul mpotriva ncheierii de respingere a cererii sale habeas corpus ?i violarea art. 34 ale Conven?iei (dreptul de a sesiza Curtea) prin conformarea ntrziat? cu m?surile interimare dispuse de Curte.

n hot?rrea sa, pronun?at? n aceast? cauz? la 10 iulie 2007, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei, deoarece reclamantul nu a beneficiat de asisten?? medical? necesar? n IDP al CCCEC, n urma transferului ntrziat (peste 4 luni) a reclamantului la Centrul Republican de Neurologie ?i n urma ntreruperii tratamentului medical al reclamantului la CRN ntre 11 ?i 14 noiembrie 2005.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 1 al Conven?iei prin de?inerea reclamantului sub arest f?r? un mandat legal dup? expirarea mandatului de arest.

Curtea a mai constatat, cu ?ase voturi pro ?i unul contra, violarea articolului 34 al Conven?iei din cauza pericolului pentru s?n?tatea reclamantului ?i a deficien?elor serioase n executarea m?surilor interimare dispuse de Curte, mai ales datorit? lipsei unui func?ionar n cadrul biroului Agentului Guvernamental care s? r?spund? la sunetele urgente ale Grefei Cur?ii, inac?iunii Agentului Guvernamental ntre diminea?a zilei de 11 noiembrie ?i dup?-amiaza zilei de 14 noiembrie 2005, omisiunii Judec?toriei Centru de a examina de urgen?? cererea avocatului reclamantului din 11 noiembrie 2005 ?i refuzului, timp de 6 ore, de a-l interna pe reclamant n CRN la 14 noiembrie 2005. Pre?edintele Camerei, Sir Nicolas BRATZA, a votat mpotriva acestei viol?ri, considernd, inter alia, c? executarea ntrziat? a m?surii interimare nu pare s? fie inten?ionat?, nu a mpiedicat reclamantul s?-?i prezinte cererea la Curte, iar pericolul pentru via?a ?i s?n?tatea sa nu a fost suficient de iminent pentru a stabili o asemenea violare.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dr Gheorghe ULIANOVSCHI, avocat din Chi?in?u. 

* * *

Comunicatul de pres? al organiza?iei "Juri?tii pentru drepturile omului" cu privire la pronun?area hot?rrii CtEDO n cauza Paladi c. Moldovei din 10 iulie 2007 poate fi accesat aici.