Seminare de instruire pentru avoca?i n domeniul CEDO

12 03 2008

Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza la Chi?in?u un set din dou? seminare de instruire n domeniul Conven?iei Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea – la 16-17 mai 2008.

n cadrul primului seminar vor fi discutate urm?toarele subiecte - procedura la Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO), condi?iile de admisibilitate a cererilor adresate CtEDO, art. 3 al CEDO (interzicerea torturii) ?i art. 5 al CEDO (dreptul la libertate si siguran??). La cel de-al doilea seminar se va discuta despre art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii). Pe parcursul seminarelor va fi simulat un proces la CtEDO.

La seminare vor face prezent?ri 2 exper?i ai Consiliului Europei si 2 formatori na?ionali. Limba de lucru este romna.

Seminarele vor fi organizate pentru 25 de avoca?i si avoca?i-stagiari (inclusiv 5 din afara Chi?in?ului). La ambele seminare vor participa aceia?i participan?i. Nu pot lua parte la aceste seminare persoanele care au participat la seminare similare organizate de Juri?tii pentru drepturile omului n anul 2006, cet??enii str?ini si persoanele care nu sunt disponibile pentru ambele seminare.

Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care ?i vor declara inten?ia de a participa la seminare. Pentru aceasta, este nevoie de a expedia un e-mail la adresa electronic? echrseminars@yahoo.com cu ini?ialele Dvs, Biroul de Avoca?i la care practica?i sau petrece?i stagierea si num?rul de telefon la care pute?i fi contactat (preferabil, de mobil). Persoanele selectate vor fi contactate pn? la 28 martie 2008.