Potrivit Articolul 46 1 din Conven?ie, statele se angajeaz? s? se conformeze hot?rrilor definitive ale Cur?ii n litigiile n care ele sunt p?r?i. Acest angajament presupune obliga?ii exacte pentru statele respondente. Pe de o parte ele trebuie s? ntreprind? m?suri n favoarea reclamantului pentru a pune cap?t nc?lc?rii ?i, unde este posibil, s? elimine consecin?ele (restitutio in integrum), ?i, pe de alt? parte, ele trebuie s? ntreprind? m?suri necesare pentru a preveni nc?lc?ri noi, similare.

Prima obliga?ie este, prin urmare, plata satisfac?iei echitabile, de regul? o sum? de bani, pe care Curtea poate s? le adjudece reclamantului n temeiul articolului 41 de Conven?ie ?i care acoper?, dup? caz, prejudiciul material ?i moral ?i/sau costurile ?i cheltuielile. Plata acestor compensa?ii este o obliga?ie strict? care este clar definit? n hot?rre.

ns?, celelalte consecin?e a nc?lc?rilor nu sunt ntotdeauna remediate n modul adecvat prin plata satisfac?iei echitabile. n anumite circumstan?e, executarea hot?rrii poate impune statului respondent ntreprinderea m?surilor individuale n privin?a reclamantului, cum ar fi redeschiderea procedurilor inechitabile, distrugerea informa?iei acumulate cu nc?lcarea dreptului de confiden?ialitate sau revocarea deciziei de deportare emis? n pofida riscului supunerii la tratament inuman n ?ara de destina?ie. De asemenea pot fi impuse m?suri generale – cum ar fi revizuirea legisla?iei, practicii judiciare, pentru a preveni nc?lc?ri noi, similare.

Potrivit Conven?iei, statele au o libertate considerabil? n alegerea m?surilor individuale ?i generale care trebuie luate n vederea satisfacerii cerin?elor respective. Totu?i, aceast? libertate se afl? ntr-o strns? corelare cu monitorizarea Comitetului de Mini?tri, asistat de Departamentul pentru Executarea Hot?rrilor, care asigura ca m?surile ntreprinse sunt adecvate ?i de fapt ating rezultatul scontat n hot?rrea Cur?ii, spre exemplu hot?rrea Scozzari ?i Giunta, cererea nr. 39221/98. n cazul n care chestiunea alegerii m?surilor este n practic? teoretic?, fiindc? este constrns? de natura viol?rii, Curtea poate indica ea ns??i ntreprinderea anumitor m?suri. Ea s-a prevalat de aceast? posibilitate pentru prima dat? n 2004 pe dou? cazuri, dispunnd eliberarea reclaman?ilor care au fost de?inu?i arbitrar contrar Articolului 5 din Conven?ie, a se vedea hot?rrea Assanidze c. Georgia, cererea nr. 71503/01 ?i hot?rrea Ila?cu ?i al?ii c. Rusiei ?i Moldova, cererea nr. 48787/99. n ultimii ani, ca r?spuns la Rezolu?ia Res(2004)3 a Comitetului de Mini?tri cu privire la hot?rrile care relev? existen?a unei probleme sistemice fundamentale, Curtea de asemenea a nceput s? furnizeze o identificare mai bun? a problemelor sistemice ?i s? prezinte indica?ii n privin?a m?surilor generale care se impun.