Alte m?suri pot presupune distrugerea de c?tre poli?ie a tuturor materialelor, sau cel pu?in celor utilizate n scopuri operative, care con?in informa?ii ob?inute cu nc?lcarea dreptului la confiden?ialitate, de exemplu hot?rrea Kopp c. Elve?iei (cererea nr. 23224/94), Rezolu?ia Final? ResDH(2005) 96; recunoa?terea unei biserici, nregistrarea c?reia anterior a fost refuzat?, contrar Articolului 9, de exemplu hot?rrea Mitropoliei Basarabiei ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 45701/09), Rezolu?ia Final?  ResDH (2010)008, sau introducerea unei legisla?ii, care nu exista anterior,  care permite accesul la Curte, de exemplu hot?rrea Holy Monasteries c. Greciei (cererea nr. 13092/87), Rezolu?ia DH (97)577.