M?surile generale menite s? previn? viitoare nc?lc?ri similare este deseori dificil a fi definite ?i implementate. Autorit??ile na?ionale trebuie s? purcead? n primul rnd la o examinare detaliat? a cauzelor nc?lc?rilor Conven?iei.

n unele cazuri, circumstan?ele cauzei arat? clar c? violarea se datoreaz? legisla?iei na?ionale. Uneori anume lipsa legisla?iei duce la violare. n aceste cazuri, este sarcina statului respectiv s? amendeze legisla?ia existent?, sau s? introduc? legisla?ie nou?, adecvat? pentru a se conforma hot?rrilor Cur?ii.

Cu toate acestea, n multe cazuri, violarea se datoreaz? nu doar incompatibilit??ii clare dintre legisla?ia na?ional? ?i Conven?ie, dar problemelor practicii judiciare, adic? modul n care instan?ele na?ionale interpreteaz? legisla?ia na?ional? ?i Conven?ia. n asemenea cazuri, este necesar de a schimba practica judiciar?, sugerat? printre altele de Curte, ntru executarea hot?rrii.

Cnd instan?ele ajusteaz? automat practica judiciar? ?i interpretarea legisla?iei na?ionale pentru a satisface cerin?ele Conven?iei, dup? cum este reflectat n hot?rrile Cur?ii, pe cauzele particulare aflate n examinare, ele fac ca hot?rrile respective s? fie executorii direct n virtutea legisla?iei na?ionale. Aceasta se ntmpl? la moment n aproape toate statele membre ?i noile nc?lc?ri similare pot fi prevenite prin simpla asigurare c? hot?rrea este publicat? ?i transmis? autorit??ilor na?ionale, fiind acompaniat?, unde este necesar, de o circular? explicativ?.