n hot?rrea din 13 iulie 2004, paragraful 249, Scozzari ?i Giunta, cererea nr. 39221/98, Marea Camer? a Cur?ii a f?cut sumarul obliga?iilor statului de a ntreprinde m?suri generale pentru a preveni viol?ri viitoare ?i m?suri individuale pentru remedierea nc?lc?rii:

 Statul prt (...) este chemat nu numai s? pl?teasc? interesa?ilor sumele acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?, dar ?i s? aleag?, sub controlul Comitetului Mini?trilor, m?surile generale ?i/sau, dac? este cazul, individuale care vor fi adoptate n sistemul s?u juridic intern pentru a indica un termen pentru nc?lcarea constatat? de c?tre Curte ?i de a lichida pe ct este posibil consecin?ele ei.