Re-deschiderea procedurilor n instan?ele na?ionale poate fi un mijloc efectiv pentru redresarea consecin?elor viol?rii Conven?iei cauzate pentru proceduri na?ionale inechitabile, de exemplu hot?rrea Barberà, Messegué ?i Jabardo c. Spaniei (cererea nr. 10588/83), Rezolu?ia DH (94) 84).

Re-deschiderea procedurilor de asemenea poate oferi posibilitate de a rectifica decizia na?ional? care a fost considerat? ca incompatibil? Conven?iei, de exemplu, interdic?ia de a publica anumite informa?ii, hot?rrea Open Door ?i Dublin Well Woman c. Irelandei (cererea nr. 14234/88), Rezolu?ia DH (96) 368. Similar, cnd Curtea concluzioneaz? c? executarea hot?rrii poate impune autorit??ile s? reconsidere deciziile sale astfel s? se asigure ca reclamantul s? poat? s? se ntoarc? n ?ara respectiv? sau s? r?mn? dac? deportarea nc? nu a avut loc, spre exemplu hot?rrea D. c. Marii Britanii (cererea nr. 30240/96), Rezolu?ia DH (98) 010.

Re-deschiderea procedurilor na?ionale are o importan?? deosebit? pentru executarea hot?rrilor Cur?ii Europene. Fire?te, n unele cazuri, aceast? este unica modalitate posibil? a restitutio in integrum, adic? unicul mijloc efectiv a redres?rii viol?rii Conven?iei.

Ca r?spuns a problemelor de executare, cauzate n anumite cazuri de lipsa legisla?iei na?ionale adecvate pentru re-deschiderea procedurilor, Comitetul de Mini?tri a adoptat a Recomandarea nr. R (2000) 2 cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel na?ional n urma hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, invitnd Statele Contractante s? asigure ca la nivel na?ional s? existe posibilit??i adecvate pentru a realiza, pe ct e posibil, restitutio in integrum, inclusiv re-deschiderea procedurilor.