Dac? violarea continu? s? aib? efecte nefavorabile care nu pot fi nl?turate prin satisfac?ia echitabil? adjudecat? reclamantului, Comitetul de Mini?tri examineaz? dac? este necesar ca autorit??ile na?ionale s? ntreprind? m?surile individuale. Scopul este de a pune cap?t nc?lc?rii continui ?i s? redreseze, unde este posibil, efectele respective (restitutio in integrum).