Duma de Stat a Federa?iei Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la CEDO

15 01 2010

La ?edin?a de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federa?iei Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Conven?ia European? pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale (Conven?ia). Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputa?i, iar 56 au votat mpotriv? (frac?iunea parlamentar? a Partidului Comuni?tilor - pe motiv c? "ratificarea Protocolului 14 contravine intereselor Federa?iei Ruse"). Anterior, n decembrie 2006, Duma de Stat a Federa?iei Ruse a refuzat s? ratifice Protocolul nr. 14, ns? Federa?ia Rus? s-a angajat s? revin? asupra acestei chestiuni.

Protocolul nr. 14 a fost elaborat pentru a garanta eficien?a sistemului european de protec?ie a drepturilor omului garantat prin Conven?ie. Odat? cu m?rirea num?rului de state membre ale Consiliul Europei, num?rul de cereri depuse la Curtea European? a crescut vertiginos, dep??ind cu mult capacit??ile Cur?ii de a le examina. La sfr?itul anului 2009 pe rolul Cur?ii se aflau peste 110,000 de cereri.

Protocolul nr. 14 prevede o serie de modific?ri n vederea perfec?ion?rii mecanismului de examinare a cauzelor de c?tre Curte ?i simplific?rii procedurii de examinare, precum ?i sporirii independen?ei judec?torilor Cur?ii (introducerea institu?iei judec?torului unic ?i a unui nou criteriu de admisibilitate, interzicerea realegerii judec?torilor Cur?ii, etc.). Protocolul 14 va intra n vigoare n prima zi a lunii care va urma dup? expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care toate ??rile pentru care Conven?ia este n vigoare ?i-au exprimat acorda de a fi legate prin el. Potrivit estim?rilor, modific?rile propuse prin Protocolul 14 va spori eficien?a Cur?ii n examinarea cauzelor cu 25-30%. 

Avnd n vedere c? intrarea n vigoare a Protocolului 14 era incert?, ceea ce putea duce la blocarea activit??ii Cur?ii, a fost elaborat Protocolului nr. 14 bis la CEDO, care permitea aplicarea provizorie, pn? la intrarea n vigoare a Protocolului 14, a unor institu?ii din Procolul 14 (institu?ia judec?torului unic ?i noile competen?e ale Comitetului de 3 judec?tori) n raport cu statele care l ratific?. Prorocolul 14 bis a intrat n vigoare la 1 octombrie 2009. Odat? cu intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14, Protocolului nr. 14 bis nu va mai genera efecte.

Protocolul nr. 14 a fost deschis spre semnare la 13 mai 2004. Moldova a semnat Protocolul nr. 14 la 10 noiembrie 2004 ?i l-a ratificat la 22 august 2005. Protocolul 14 bis nu a fost semnat ?i nici ratificat de c?tre Republica Moldova.

*  *  *

La 18 februarie 2010, nainte de deschiderea Conferin?ei Ministeriale de la Interlaken, ministrul Justi?iei al Rusiei, Alexander KONOVALOV, a depus instrumentele de ratificare a Protocolului nr. 14 la CEDO, n prezen?a Secretarului General al CoE, Thorbjørn JAGLAND, ?i a ministrul Justi?iei elve?ian, Eveline WIDMER-SCHLUMPF. Astfel, Protocolul nr. 14 va intra n vigoare la 1 iunie 2010.