CtEDO: Federa?ia Rus? este vinovat? de nc?lcarea drepturilor omului n Transnistria

30 05 2017

Ast?zi Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice trei hot?rri noi contra Moldovei (Apcov c. Moldovei ?i Rusiei; Soyma c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei; ?i Vardanean c. Moldovei ?i Rusiei), care vizeaz? arest?ri ?i proceduri penale n Republica Moldoveneasc? Nistrean? (RMN).

n toate aceste cauze Curtea a considerat c? Moldova ?i-a ndeplinit obliga?iile pozitive n privin?a reclaman?ilor, care i revin n temeiul articolului 1 din Conven?ie, pe cnd Federa?ia Rus? se face vinovat? de nc?lcarea drepturilor omului n regiunea transnistrean?.

Astfel, potrivit jurispruden?ei Cur?ii, de?i Moldova nu exercit? controlul efectiv asupra ac?iunilor Republicii Moldovene?ti Nistrene (RMN), acel fapt c? regiunea este recunoscut? n sensul dreptului interna?ional public ca fiind parte a teritoriului Moldovei, creeaz? o obliga?ie pentru Republica Moldova de a utiliza toate posibilit??ile juridice ?i diplomatice disponibile pentru a garanta beneficiul drepturilor ?i libert??ilor declarate n Conven?ie pentru to?i cei care locuiesc n aceast? regiune.

Totodat?, Curtea ?i-a men?inut constat?rile sale din Ila?cu ?i al?ii, Ivan?oc ?i al?ii, Catan ?i al?ii ?i Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, n sensul c? RMN este capabil? s? persiste ?i s? reziste eforturilor Moldovei ?i a comunit??ii interna?ionale ndreptate spre solu?ionarea conflictului ?i instaurarea democra?iei ?i a ordinii de drept n regiune din cauza sus?inerii militare, economice ?i politice din partea Rusiei. n aceste circumstan?e, un nalt grad de dependen?? a RMN de sprijinul rusesc relev? un indiciu indiscutabil c? Rusia continu? s? exercite un control efectiv ?i o influen?? decisiv? asupra autorit??ilor RMN.

Sergiu Apcov, reclamant n primul caz, este un cet??ean moldovean, n?scut n 1982 cu domiciliul la Tiraspol (n "RMN"). n ianuarie 2005, a fost arestat de autorit??ile RMN fiind acuzat de jaf. Dnsul a afirmat c? a fost infectat cu HIV pe cnd se afla n arest, cnd un medic a folosit aceea?i sering? pentru to?i de?inu?ii. A fost eliberat pe cau?iune n iulie 2005, pentru ca n august 2006 s? fie condamnat la ?apte ani de nchisoare, fiind de?inut pn? n aprilie 2012. Reclamantul nu a informat autorit??ile moldovene despre deten?ia sa n "RMN", precum ?i despre procedurile penale mpotriva sa.

Sergiy Soyma, reclamantul n cel de-al doilea caz, decedat n anul 2006, era un cet??ean ucrainean care locuia la Vinnytsia (Ucraina). A fost arestat de autorit??ile "RMN" n 2001, fiind acuzat de omor ?i condamnat n 2002 printr-o hot?rre definitiv? a "Cur?ii Supreme de Justi?ie din RMN" la zece ani de nchisoare. Att mama, ct ?i avocatul s?u au ncercat s?-l transfere ntr-o nchisoare ucrainean?, ns? f?r? succes. n special, mama sa a expediat aproximativ 40 de cereri n adresa diferitor autorit??i ucrainene cu privire la transferul fiului s?u; avocatul s?u a f?cut dou? cereri de asisten?? din partea autorit??ilor moldovene. Nici domnul Soyma, nici mama sa nu s-au plns niciodat? autorit??ilor moldovene?ti n leg?tur? cu orice nc?lcare a drepturilor sale n temeiul Conven?iei. Reclamantul s-a sinucis n mai 2006.

Ernest ?i Irina Vardanean, reclaman?ii n cel de-al treilea caz, sunt cet??eni moldoveni care s-au n?scut n 1980 ?i locuiesc la Chi?in?u (Moldova). Sunt so? ?i so?ie ?i ambii jurnali?ti. n aprilie 2010, reclamantul Vardanean, care locuia la acea dat? mpreun? cu so?ia sa n "RMN" ?i era angajat la o agen?ie rus? de ?tiri, precum ?i la un ziar moldovenesc, a fost arestat de serviciile secrete ale "RMN", n baza unor acuza?ii de tr?dare ?i spionaj ?i a fost condamnat de o instan?? din "RMN" n decembrie 2010 la 15 ani de nchisoare. Autorit??ile moldovene au ncercat prin diferite metode s? ob?in? eliberarea sa, inclusiv prin informarea diferitor organisme europene ?i a Statelor Unite cu privire la situa?ia acestuia. De asemenea, a fost deschis? o cauz? penal? privind arestarea ?i deten?ia sa. Totodat?, a fost oferit suport financiar familiei reclamantului pe perioada deten?iei sale ?i un apartament gratuit cnd a fost eliberat.

To?i cei trei reclaman?i s-au plns c? deten?ia lor nu putea fi considerat? "legal?" n temeiul articolului 5 1 (Dreptul la libertate ?i siguran??) din Conven?ia European? dat fiind faptul c? au fost condamna?i de autorit??ile "RMN", un stat nerecunoscut. Din acela?i motiv, to?i reclaman?ii au sus?inut c? instan?ele judiciare din "RMN" care i-au condamnat nu pot fi considerate "un tribunal independent instituit prin lege" n temeiul articolului 6 1 din Conven?ie (Dreptul la un proces echitabil).

Reclamantul Apcov s-a plns ?i n temeiul articolului 3 din Conven?ie (Interzicerea torturii) privind condi?iile inadecvate de deten?ie ?i lipsa asisten?ei medicale calificate pentru HIV n timpul arestului ?i deten?iei sale.

Mama reclamantului Soyma, care a decis s? continue procedura n fa?a Cur?ii n locul fiului s?u, s-a plns de asemenea n temeiul  articolului 2 din Conven?ie (Dreptul la via??), c? Ucraina, Rusia ?i Moldova sunt responsabile pentru moartea fiului s?u.

Reclamantul Vardanean ?i so?ia sa s-au mai plns n temeiul articolului 8 (Dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie) de perchezionarea apartamentului lor, n momentul arest?rii, precum ?i de restric?iile privind drepturile de vizit? ale doamnei Vardanean pe perioada deten?iei so?ului.

Curtea a constatat vinov??ia Federa?iei Ruse n nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor ?i le-a acordat urm?toarele desp?gubiri:

- Cauza Apcov – 43.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, costuri ?i cheltuieli;

- Cauza Soyma – 21.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, costuri ?i cheltuieli;

- Cauza Vardanean – 41.000 Euro cu titlu de prejudicii materiale ?i morale, costuri ?i cheltuieli.

 Toate aceste sume urmeaz? a fi achitate de Federa?ia Rus?.

Mai multe detalii:

Apcov c. Moldovei ?i Rusiei - http://old.lhr.md/news/538.html

Soyma c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei - http://old.lhr.md/news/539.html

Vardanean c. Moldovei ?i Rusiei - http://old.lhr.md/news/540.html

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.