Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2011

Republica Moldova este printre primele 3 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. Conform raportului Cur?ii, la data de 01 ianuarie 2012, 4,250 de cereri pendinte (2.8%) erau ndreptate mpotriva Moldovei.
n 2011, 1025 de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (945 de cereri n anul 2010), 550 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Cur?ii (434 de cereri n anul 2010).
n urm?torul tabel este prezentat? analiza statistic? a cererilor depuse la CtEDO mpotriva Moldovei n anul 2011 comparativ cu anul 2010.
Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2011 mpotriva Moldovei este Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, (cererea nr. 23687/05, hot?rrea din 15 noiembrie 2011) n care a fost abordat?, prin prisma Articolului 1 din Conven?ie, chestiunea Responsabilit??ii Statelor ?i anume obliga?iile pozitive a Moldovei n privin?a unei p?r?i a teritoriului asupra c?ruia nu este de?inut controlul ?i chestiunea Jurisdic?iei Statelor ?i anume responsabilitatea continu? a Rusiei n privin?a actelor republicii moldovene?ti nistrene; ?i, prin prisma Articolului 3 din Conven?ie, condi?iile inadecvate de deten?ie fiind agravate de omisiunea de a se conforma unei hot?rri anterioare a Cur?ii.


art. CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 3 al Conven?iei
(interzicerea torturii)

13

maltratarea persoanelor

3

Ipate, Taraburca, Pascari

lipsa unei anchete efective pe marginea plngerilor de maltratare

5

Lipencov, Bisir ?i Tulu?, Ipate, Taraburca, Pascari

tratament degradant cauzat prin supunerea nelegal? la tratament psihiatric

1

Gorobe?

condi?ii inadecvate de deten?ie

1

I.D.

neacordarea asisten?ei medicale adecvate de?inu?ilor

2

Lipencov , Pascari

Articolul 5 al Conven?iei
(dreptul la libertate ?i siguran??)

7

deten?ie ilegal? de c?tre organele de drept

3

Lipencov, Ganea, Boicenco

motivarea insuficient? a mandatului de arest

1

Ignatenco

deten?ie ilegal? ntr-o institu?ie psihiatric?

1

Gorobe?

compensa?ii insuficiente pentru deten?ie ilegal?

2

Ganea, Boicenco

Articolul 6 al Conven?iei
(dreptul la un proces echitabil)

15

casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

4

Dragostea Copiilor Petrovschi, Cojocaru, Ojog, Agurdino SRL

neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti

7

Vartic, Norma SRL, Mocanu, Stog, Muhin, Mistreanu, Burea

citarea improprie

1

Rassohin

durata excesiv? a procedurilor

1

Oculist ?i Ima?

casarea achit?rii ?i condamnarea reclamantului n apel f?r? audierea martorilor

1

Dan

motivarea improprie a hot?rrii judec?tore?ti de atragere la raspundere administrativ?

1

Fomin

Articolul 8 al Conven?iei
(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

3

neexecutarea hot?rrii privind stabilirea custodiei asupra fiicei ?i ntoarcerea fiicei reclamantului

1

Bordeianu

perchezi?ia ilegal? a domiciliului

1

Bisir ?i Tulu?

compensa?ii improprii pentru ingerin?? n via?a privat?

1

Avram

Articolul 13 al Conven?iei
(dreptul la un recurs efectiv)

4

Lipsa recurs intern pentru a solu?iona situa?ia reclamantului

4

Muhin, Rotaru, Stog, Burea

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie
(protec?ia propriet??ii)

11

retragerea nejustificat? a licen?ei

1

Bercut SRL

neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti

6

Vartic, Norma SRL, Mocanu, Stog, Mistreanu, Burea

casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

4

Dragostea Copiilor Petrovschi, Cojocaru, Ojog, Agurdino SRL

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2011 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 371,258 (EUR 874,687.18 n 2010).