Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2008

 In anul 2008, Moldova s-a plasat printre primele 9 tari cu cele mai multe cereri depuse la Curte impotriva lor. Conform raportului Curtii, la data de 31 decembrie 2008, 2,442 de cereri pendinte erau indreptate impotriva Moldovei.
In 2008, 1,147 de cereri impotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 477 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost radiate de pe rolul Curtii, 126 de cereri au fost comunicate Guvernului, iar 29 de cereri au fost declarate admisibile. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hotarari impotriva Moldovei, dintre care in 28 de hotarari a constatat cel putin o violare a Conventiei, iar intr-o hotarare nu a fost constatata nicio violare a Conventiei.
In ceea ce priveste indicele numarului de cereri depuse dupa numarul populatiei, in anul 2008, Moldova se afla pe locul 3, dupa Slovenia si Georgia, cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.
In urmatorul tabel este prezentata analiza statistica a cererilor depuse la CtEDO impotriva Moldovei in anul 2008 comparativ cu anul 2007.

Analiza statistica a cererilor depuse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului impotriva Moldovei in anul 2008 comparativ cu anul 2007

2008

2007

+/-

1.11.1998-31.12.2008

Cereri alocate unui organ decizional

1,147

887

29%

4,116

Cereri declarate inadmisibile sau radiate

477

201

137%

1,519

Cereri comunicate Guvernului

126

73

73%

476

Cereri declarate admisibile

29

63

- 54%

185

Hotarari adoptate

33

60

- 45%

138

31.12.2008

31.12.2007

+/-

Cereri pendinte in fata unui organ decizional

2,442

1,830

33%

 

Printre cele mai importante hotarari pronuntate de Curte pe parcursul anului 2008, sunt cauzele Guja c. Moldovei, Tanase si Chirtoaca c. Moldovei si Megadat.com SRL c. Moldovei.
In cauza Guja c. Moldovei, Curtea s-a expus pentru prima data referitor la concedierea functionarului public pentru dezvaluirea informatiei interne. Reclamantul a fost concediat din cadrul Procuraturii Generale pentru transmiterea presei  a doua scrisori parvenite in adresa Procuraturii care demonstrau aparenta ingerinta a unor politicieni de rang inalt in activitatea Procuraturii Generale. Marea Camera a notat ca un functionar public, in cadrul serviciului sau, poate afla informatii interne, inclusiv informatii secrete, a caror divulgare sau publicare corespunde unui puternic interes public. Astfel, semnalarea catre public, de catre un functionar public sau un angajat, a conduitei ilegale sau a faradelegilor de la locul de lucru, in anumite circumstante, poate sa beneficieze de protectie. Aceasta este situatia cand angajatul sau functionarul public implicat este unica persoana sau o parte a unei categorii restranse de persoane, care este constienta de ceea ce se petrece la locul de lucru si, astfel, este cel mai bine plasata pentru a actiona in interesul public, alertand angajatorul sau publicul larg.
In cauza Tanase si Chirtoaca c. Moldovei, Curtea s-a expus pentru prima data referitor la impactul cetateniei multiple asupra dreptului la alegeri libere in contextul interzicerii persoanelor detinatoare de dubla sau multipla cetatenie sa devina membri ai Parlamentului. Curtea a notat ca Moldova este unicul stat european care acorda resortisantilor sai dreptul de a detine dubla sau multipla cetatenie, dar ca interzice ultimilor de a fi alesi in Parlament. Curtea a subliniat ca, intr-o democratie, loialitatea fata de stat nu inseamna neaparat loialitatea fata de actuala guvernare a statului sau fata de un anumit partid politic. Curtea a notat ca Republica Moldova este parte la Conventia CoE cu privire la cetatenie care garanteaza egalitatea in drepturi a cetatenilor cu multipla cetatenie si a cetatenilor care detin doar cetatenia tarii de resedinta. In plus, Comisia Consiliului Europei impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI) si Comisia de la Venetia au subliniat incompatibilitatea intre unele prevederi ale noii legi electorale si obligatiunile pe care Moldova si le-a asumat cand a ratificat Conventia cu privire la cetatenie. Curtea a concluzionat ca metodele folosite de Guvernul Moldovei nu au fost proportionale si a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.
In cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, Curtea a constatat violarea Conventiei pentru invalidarea licentelor companiei reclamante, care era cel mai mare prestator de servicii internet din Moldova, pentru motive formale, in urma careia compania a fost nevoita sa-si vanda bunurile si sa-si inceteze activitatea.
Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate in anul 2008, cele mai importante hotarari sunt Unistar Ventures GMBH c. Moldovei, in care Curtea a acordat prejudicii in suma de EUR 6,712,855 si Oferta Plus SRL c. Moldovei, in care suma totala a prejudiciilor a constituit EUR 2,535,104.
Urmatoarea schema prezinta analiza pe articole a hotararilor CtEDO pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2008.

Analiza pe articole a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2008


art. CEDO

nr. de violari

detalii

nr. de violari

cauze principale

Articolul 3 al Conventiei
(interzicerea torturii)

5

torturarea reclamantilor

1

Levinta c. Moldovei

tratamente inumane sau degradante

1

Savitchi c. Moldovei

conditii inadecvate de detentie

1

Malai c. Moldovei

lipsa unei anchete efective

2

Savitchi c. Moldovei, Levinta c. Moldovei

Articolul 5 al Conventiei
(dreptul la libertate si siguranta)

1

motivarea insuficienta a mandatului de arest

1

Malai c. Moldovei

Articolul 6 al Conventiei
(dreptul la un proces echitabil)

18

neexecutarea hotararilor judecatoresti

7

Bulava c. Moldovei, Rusu c. Moldovei, Vacarencu c. Moldovei, Prepelita c. Moldovei, Avram, Tudor-Auto SRL si Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

durata excesiva a procedurilor

3

Cravcenco c. Moldovei, Boboc c. Moldovei, Panzari c. Moldovei

refuzul instantelor de judecata de a examina cererile reclamantilor pe motiv de neplata a taxei de stat fara a examina capacitatea de plata a acestora

2

Istrate (nr. 2) c. Moldovei, Tudor-Comert c. Moldovei

admiterea recursului depus peste termen

1

Cravcenco c. Moldovei

necitarea reclamantului in judecata

1

Russu c. Moldovei

imputernicirea autoritatilor de stat de a pretinde restituirea proprietatii de stat fara limita in timp, prin neaplicarea termenului de prescriptie

1

Dacia SRL c. Moldovei

inechitatea procedurilor penale prin condamnarea reclamantului fara motive suficiente

1

Gradinar c. Moldovei

inechitatea procedurilor penale prin condamnarea reclamantilor in baza probelor obtinute in urma torturii

1

Levinta c. Moldovei

condamnarea reclamantului in recurs contrar procedurii nationale

1

Navoloaca c. Moldovei

Articolul 8 al Conventiei
(dreptul la respectul vietii private si de familie)

1

lipsa garantiei protectiei confidentialitatii avocat-client la perchezitia biroului si a locuintei unui avocat

1

Mancevschi c. Moldovei

Articolul 10 al Conventiei
(libertatea de exprimare)

3

examinarea incorecta a cauzelor privind apararea onoarei si demnitatii

2

Flux (nr. 4) c. Moldovei, Flux (nr. 5) c. Moldovei

concedierea reclamantului pentru raspandirea informatiei care demonstrau aparenta implicare a unor politicieni in activitatea Procuraturii Generale

1

Guja c. Moldovei

Articolul 11 al Conventiei
(libertatea de intrunire si de asociere)

1

participarea si/sau organizarea intrunirilor neautorizate

1

Rosca, Secareanu si altii c. Moldovei

Articolul 13 al Conventiei
(dreptul la un recurs efectiv)

5

lipsa dreptului la nivel national de a cere compensatii pentru violarea Conventiei si/sau de a se opune incalcarii drepturilor garantate de Conventie

5

Cravcenco c. Moldovei, Boboc c. Moldovei, Panzari c. Moldovei, Malai c. Moldovei, Tudor-Auto SRL si Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conventie
(protectia proprietatii)

9

neexecutarea hotararilor judecatoresti

5

Bulava c. Moldovei, Rusu c. Moldovei, Vacarencu c. Moldovei, Prepelita c. Moldovei, Unistar Ventures GMBH c. Moldovei

neacordarea compensatiilor pentru incalcarea dreptului de proprietate intelectuala

1

Balan c. Moldovei

lipsirea de proprietate in urma anularii privatizarii hotelului "Dacia"

1

Dacia SRL c. Moldovei

invalidarea licentelor de activitate pentru motive formale

1

Megadat.com SRL c. Moldovei

imposibilitatea de a activa prin neeliberarea certificatelor de inregistrare de tip nou

1

Tudor-Auto SRL si Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

Articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Conventie
(dreptul la alegeri libere)

1

interzicerea persoanelor detinatoare de dubla sau multipla cetatenie sa devina membri ai Parlamentului

1

Tanase si Chirtoaca c. Moldovei