Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2006

Conventia Europeana a Drepturilor Omului a intrat in vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997. In temeiul Conventiei, persoanele pot depune cereri impotriva Republicii Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO).
Schema de mai jos contine date statistice despre numarul de cereri depuse la CtEDO impotriva Moldovei si examinarea acestora.

Anul 2006

Perioada 1 noiembrie 1998 – 2006

Cereri depuse la CtEDO

621

2798

Cereri comunicate Guvernului

99

276

Cereri declarate admisibile

36

92

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

248

842

Hotarari pronuntate

20

45

Dupa cum rezulta din datele de mai sus, 71.47 % din numarul total al cererilor moldovenesti examinate de CtEDO in 2006 au fost declarate vadit inadmisibile (nu au fost examinate in fond, deoarece nu existau aparente de violare a Conventiei). Procentajul cererilor moldovenesti declarate admisibile este mai inalt decat media generala a cererilor admisibile la Curte. Spre exemplu, din totalul cererilor examinate de CtEDO in anul 2006, circa 95% au fost declarate inadmisibile.
Pana la 1 ianuarie 2007 CtEDO a pronuntat 45 de hotarari in 43 de cauze (2 hotarari se refera la satisfactia echitabila rezervata pentru o hotarare separata), in fiecare dintre aceste hotarari fiind constatata violarea Conventiei.
In cele 43 de cauze in care au fost pronuntate hotarari pana la 1 ianuarie 2007 au fost constatate urmatoarele violari:

Art. CEDO

Nr. de violari

Natura violarii

Principalele cauze

 

art. 3

3

maltratarea reclamantilor

Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei, Corsacov c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei

10

conditiile de detentie

Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei, Ostrovar c. Moldovei, Becciev c. Moldovei, Sarban c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei, Holomiov c. Moldovei

2

anchetarea inadecvata a cazurilor de maltratare

Corsacov c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei

art. 5

1

lipsirea arbitrara de libertate

Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei

art. 5 (1)

2

detinerea in arest fara un mandat de arest valabil

Boicenco c. Moldovei, Holomiov c. Moldovei

art. 5 (3)

3

motivarea insuficienta a detinerii sub arest

Sarban c. Moldovei, Becciev c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei

art. 5 (4)

1

nemotivarea refuzului de audiere a unui martor

Becciev c. Moldovei

art. 5 (4)

1

durata examinarii recursului la decizia de eliberare a mandatului de arest

Sarban c. Moldovei

art. 6 (1)

18

neexecutarea hotararilor judecatoresti de catre autoritati

Prodan c. Moldovei, Popov (1) c. Moldovei

1

inactiunea executorului judecatoresc pentru a executa o hotarare

Istrate c. Moldovei

11

securitatea raporturilor juridice

Rosca c. Moldovei, ASITO c. Moldovei, Popov (2) c. Moldovei

2

durata procedurilor judiciare

Holomiov c. Moldovei

1

examinarea cauzei de catre un judecator caruia ii expirase mandatul

Gurov c. Moldovei

1

citarea inadecvata

Ziliberberg c. Moldovei

art. 8

2

respectul vietii private si de familie

Meriakri c. Moldovei, Ostrovar c. Moldovei

art. 9

1

libertatea de religie

Mitropolia Basarabiei s.a. c. Moldovei

art. 10

3

libertatea de exprimare

Amihalachioaie c. Moldovei, Busuioc c. Moldovei, Savitchi c. Moldovei

 art. 11 

1

dreptul la libera asociere

PPCD c. Moldovei

art. 13

4

dreptul la un recurs efectiv

Mitropolia Basarabiei s.a. c. Moldovei, Ostrovar c. Moldovei, Corsacov c. Moldovei, Moisei c. Moldovei

art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

24

protectia proprietatii

neexecutarea hotararilor judecatoresti - Prodan c. Moldovei, Popov (1) c. Moldovei
casarea hotararilor judecatoresti irevocabile – Rosca c. Moldovei, Popov (2) c. Moldovei, ASITO c. Moldovei, Oferta Plus SRL c. Moldovei

art. 34

2

exercitarea de presiuni pentru depunerea cererii la CtEDO

Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei, Oferta Plus SRL c. Moldovei

1

suspiciunea de discutii interceptate dintre avocat si reclamant

Oferta Plus SRL c. Moldovei

1

lipsa accesului la reclamantul internat intr-o institutie psihiatrica si la fisa lui medicala

Boicenco c. Moldovei