Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2010

Moldova este printre primele 7 tari cu cele mai multe cereri depuse la Curte impotriva lor. Conform raportului Curtii, la data de 01 ianuarie 2011, 3,850 de cereri pendinte (2.8%) erau indreptate impotriva Moldovei.
In 2010, 945 de cereri impotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 434 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curtii, iar 21 de cereri au fost declarate admisibile, cereri comunicate Guvernului 135.
Pe parcursul anului 2010, Curtea a adoptat 28 de hotarari impotriva Moldovei, dintre care in 20 de hotarari a constatat cel putin o violare a Conventiei, iar 8 hotarari se refera la satisfactia echitabila.
In urmatorul tabel este prezentata analiza statistica a cererilor depuse la CtEDO impotriva Moldovei in anul 2010 comparativ cu anul 2009.

 

2010

2009

+/-

1.11.1998-01.01.2011

Cereri alocate unui organ decizional

945

1,322

- 28%

6,381

Cereri declarate inadmisibile sau radiate

434

386

 12%

2,694

Cereri comunicate Guvernului

135

217

- 60%

828

Cereri declarate admisibile

21

36

-41,6%

242

Hotarari adoptate

28

30

- 6,6%

196

Cereri radiate, printr-o decizie sau o hotarare, in urma incheierii acordului amiabil sau a declaratiei unilaterale

51

21

142%

143

 

01.01.2011

31.12.2009

+/-

 

Cereri pendinte in fata unui organ decizional

3,850

3,349

15%

 

Printre cele mai importante hotarari din punct de vedere juridic pronuntate de Curte pe parcursul anului 2010 sunt urmatoarele: Railean c. Moldovei, Iorga c. Moldovei si Anusca c. Moldovei, in care prima data Curtea de la Strasbourg a constatat ca autoritatile nationale au omis de a ancheta eficient circumstantele decesului; Vetrenko c. Moldovei, in care Curtea a constatat arbitrarietatea hotararii de condamnare a reclamantului. In Ciubotaru c. Moldovei, Curtea a considerat ca refuzul autoritatilor domestice de a inregistra etnia reclamantului in actele de identitate constituie o ingerinta in dreptul la viata privata.
Prin hotararile pronuntate in 2010, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat sa plateasca compensatii in marime de EUR 874,687.18.
 Analiza pe articole a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2010


art. CEDO

total violari

detalii

nr. de violari

cauze principale

Articolul 2 al Conventiei
(dreptul la viata)

3

investigarea ineficienta a decesului

3

Iorga, Railean, Anusca

Articolul 3 al Conventiei
(interzicerea torturii)

11

maltratarea persoanelor

4

Paduret, Brega. Parnov, I.D.

lipsa unei anchete efective pe marginea plangerilor de maltratare

4

Paduret, Parnov Popa, Matasaru

compensatii insuficiente la nivel national

1

Ciorap (Nr.3)

conditii inadecvate de detentie

1

I.D.

neacordarea asistentei medicale adecvate detinutilor

1

Oprea

Articolul 5 al Conventiei
(dreptul la libertate si siguranta)

2

retinerea administrativa fara o banuiala rezonabila ca a fost comisa o contraventie 

1

Brega

motivarea insuficienta a mandatului de arest

1

Oprea

Articolul 6 al Conventiei
(dreptul la un proces echitabil)

3

condamnarea arbitrara a reclamantului

1

Vetrenko

lipsa de citare a reclamantului in instanta de recurs

1

Bucuria

neexecutarea hotararii judecatoresti

1

Panov 

casarea hotararilor judecatoresti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia si Doina Duca, Straisteanu si Altii

Articolul 8 al Conventiei
(dreptul la respectul vietii private si de familie)

2

refuzul autoritatilor de a introduce in actele de identitate entia reclamantului

1

Ciubotaru

incalcarea onoarei si demnitatii

1

Petrenko

Articolul 10 al Conventiei
(libertate de exprimare)

1

Admiterea neintemeiata a actiunii de defaimare

1

Sofranschi

Articolul 11 al Conventiei
(libertatea de intrunire si de asociere)

3

refuzul fara motive imperioase de a autoriza intruniri pasnice

1

PPCD (nr.2)

masuri disproportionate - arestarea reclamantilor pentru participarea la intruniri

2

Hyde Park si altii (No. 5 si 6)

Articolul 13 al Conventiei
(dreptul la un recurs efectiv)

4

lipsa dreptului la nivel national de a cere compensatii pentru violarea Conventiei

3

Parnov, Popa, I.D.

Lipsa recurs intern pentru urgentarea proceduri judecatoresti

1

Panov

Articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Conventie
(dreptul la alegeri libere)

1

Interdictia detinatorilor mai multor cetatenii de accede in Parlament

1

Tanase