Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2015

Potrivit raportului Cur?ii n privin?a Moldovei – 1,011 de cereri (n anul 2014 1,101 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 121 de cereri (n anul 2014 - 73 de cereri); 926 de cereri (n anul 2014 - 1,341 de cereri ?i n anul 2013 – 3,143 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 19 hot?rri, referitor la 20 de cereri (24 hot?rri n anul 2014).

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2015, 1,223 de cereri pendinte (n anul 2014 -1,159 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 11 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 3, cu indicele 2,84 de cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2014 indicele era de 3,11, fiind pe locul 4.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2015, Curtea a pronun?at 19 hot?rri, pe cnd n anul 2014 a pronun?at 24 hot?rri, dintre care n 18 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

 


art. CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 2 al Conven?iei

 (dreptul la via??)

3

investigare ineficient? a unei plngeri de maltratare, care putea pune n pericol via?a reclamantului

3

Ciobanu

Pisari

Lari

Articolul 3 al Conven?iei 
(interzicerea torturii)

5

condi?ii inadecvate de deten?ie ?i investigare ineficient?

3

Silvestru

Pisaroglu

Veretco

rele tratamente pe durata deten?iei ?i investigare ineficient?

2

Doroseva

I.P.

Articolul 5 al Conven?iei 
(dreptul la libertate ?i siguran??)

5

lipsa motivelor relevante ?i suficiente pentru aplicarea arestului preventiv

3

Rimschi

Veretco

Sara

dreptul la libertate ?i siguran??

1

Veretco

compensarea neechitabil? a prejudiciului

1

Veretco

Articolul 6 al Conven?iei 
(dreptul la un proces echitabil)

5

judecarea cauzei n mod neechitabil ?i ntr-un temern nerezonabil

4

Parasca

Botezatu

Morari ?i Spiridonov

Lebedinschi

casarea arbitrar? a unei hot?rri judec?tore?ti

1

Brantom International S.R.L.

Articolul 8 al Conven?iei 
(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

3

nc?lcarea dreptului la familie

1

N.P.

Articolul 11 al Conven?iei 
(Libertatea de ntrunire ?i de asociere)

1

Omisiunea statului de a proteja dreptul la libertatea de ntrunire pa?nic?

1

Promo-Lex ?i al?ii

Articolul 13 al Conven?iei 
(Dreptul la un remediu efectiv)

3

dreptul la un recurs efectiv

3

Morari ?i Spiridonov

I.P.

Promo-Lex ?i al?ii

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

3

nc?lcarea dreptului la proprietate

3

Parasca

Morari ?i Spiridonov

Donprut S.R.L.

 

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2015 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 171,199 (EUR 225,271 n 2014).