Chestiuni practice pentru reclamanți

 

CtEDO: Întrebări și Răspunsuri

Formularul de cerere

Cum se completează formularul de cerere

Articolul 47 din Regulamentul Curții

Cereri grupate și mai mulți reclamanți

Procura Acest formular de procură trebuie utilizat doar în cazul în care reclamantul nu era reprezentat la momentul completării formularului de cerere sau în cazul în care reclamantul dorește să desemneze un alt reprezentant decăt cel desemnat în formularul de cerere deja transmis Curții.

Măsuri provizorii

Atunci când Curtea primește o cerere, aceasta poate solicita unui Stat să ia anumite măsuri pe durata examinării cauzei. De obicei, Curtea îi cere Statului să se abțină de la o anumită acțiune, de exemplu să nu expulzeze persoane în țări unde acestea ar fi expuse unui risc de moarte sau de aplicare a torturii.

Cereri de măsuri provizorii (Instrucțiuni practice) (versiune în limba engleză)

Prezentare generală (versiune în limba engleză)

Fișă tematică cu privire la măsurile provizorii (versiune în limba engleză)

Cum se contactează Curtea:

Curtea dispune de un număr de fax rezervat pentru solicitarea măsurilor provizorii: +33 (0)3 88 41 39 00

Vă rugăm să rețineți că dacă nu folosiți acest număr, solicitarea Dvs. riscă să nu fie examinată imediat, mai cu seamă în perioada vacanțelor. Din aceste considerente, sunteți rugați să folosiți numărul de mai sus pentru orice corespondență cu privire la măsurile provizorii.

Orar primire fax și poștă:

de luni până vineri de la 8:00 până la 16:00*

În mod normal, solicitările trimise după ora 16:00 nu vor putea fi examinate în aceeași zi. (Lista sărbătorilor oficiale)

Cererile trebuie formulate în modul cel mai complet și concis posibil. În ceea ce privește cererile trimise pe fax care depășesc 10 pagini, vă recomandăm să le divizați în mai multe părți pe care să le trimiteți separat, astfel încât să poată fi recepționate și tratate în cele mai bune condiții.