În hotărârea din 13 iulie 2004, paragraful 249, Scozzari și Giunta, cererea nr. 39221/98, Marea Cameră a Curții a făcut sumarul obligațiilor statului de a întreprinde măsuri generale pentru a preveni violări viitoare și măsuri individuale pentru remedierea încălcării:

 „Statul pârât (...) este chemat nu numai să plătească interesaților sumele acordate cu titlu de satisfacție echitabilă, dar și să aleagă, sub controlul Comitetului Miniștrilor, măsurile generale și/sau, dacă este cazul, individuale care vor fi adoptate în sistemul său juridic intern pentru a indica un termen pentru încălcarea constatată de către Curte și de a lichida pe cât este posibil consecințele ei.”