Dacă violarea continuă să aibă efecte nefavorabile care nu pot fi înlăturate prin satisfacția echitabilă adjudecată reclamantului, Comitetul de Miniștri examinează dacă este necesar ca autoritățile naționale să întreprindă măsurile individuale. Scopul este de a pune capăt încălcării continui și să redreseze, unde este posibil, efectele respective (restitutio in integrum).