Alte măsuri pot presupune distrugerea de către poliție a tuturor materialelor, sau cel puțin celor utilizate în scopuri operative, care conțin informații obținute cu încălcarea dreptului la confidențialitate, de exemplu hotărârea Kopp c. Elveției (cererea nr. 23224/94), Rezoluția Finală ResDH(2005) 96; recunoașterea unei biserici, înregistrarea căreia anterior a fost refuzată, contrar Articolului 9, de exemplu hotărârea Mitropoliei Basarabiei și alții c. Moldovei (cererea nr. 45701/09), Rezoluția Finală  ResDH (2010)008, sau introducerea unei legislații, care nu exista anterior,  care permite accesul la Curte, de exemplu hotărârea Holy Monasteries c. Greciei (cererea nr. 13092/87), Rezoluția DH (97)577.