Reforma Curții introdusă prin Protocolul nr. 15

Protocolul nr. 15 la CEDO a fost adoptat la 16 mai 2013, în cadrul celei de-a 123 reuniuni a Comitetului de Miniștri. Deschis pentru semnare la 24 iunie 2013.

Intrarea în vigoare: Ratificarea de către toate statele contractante la Convenție. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data la care toate părțile contractante la Convenție își vor fi exprimat consimțământul de a fi legate prin Protocol, conform articolul 6.

Pentru a menține eficiența Curții Europene a Drepturilor Omului, acest protocol va introduce următoarele modificări în Convenție:

-        Includerea în Preambulul Convenției a unei referințe la principiul subsidiarității și la doctrina marjei de apreciere;

-        Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte;

-        Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiție care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanță națională;

-        Eliminarea dreptului părților într-o cauză de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere;

-        Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigența potrivit căreia vârsta candidaților la funcția de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidați va fi examinată de Adunarea Parlamentară.