Declarația de la Brighton
20.02.2013

În cadrul conferinței la nivel înalt în privința viitorului Curții Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc în perioada 18 – 20 aprilie 2012, a fost adoptată Declarația de la Brighton.

Participanții la Conferință au reiterat, printre altele, importanța implementării Convenției la nivel național și interacțiunii dintre Curte și autoritățile naționale.

În ceea ce privește adresarea la Curte și procesarea cererilor, în Declarație este salutată sugestia Curții de a reduce termenul de adresare, art. 35 (1) CEDO, considerând adecvată reducerea termenului de la șase la patru luni.  În continuare s-a reiterat  importanța aplicării integre, consistente și previzibile a tuturor criteriilor de admisibilitate, inclusiv a normelor cu privire la scopul jurisdicției Curții, atât pentru a asigura aplicarea eficientă a justiției și păstra rolurile Curții și autorităților naționale. De asemenea s-a concluzionat amendarea Art. 35 (3)(b) CEDO, prin excluderea textului “și cu condiția de a nu respinge din acest motiv nici o cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanță națională”. S-a reafirmat că cererea urmează a declarată ca inadmisibilă în sensul 35(3)(a) CEDO, printre altele, în cazul dacă Curtea va considera că cererea abordează chestiuni considerate în mod corespunzător de instanța națională prin aplicarea drepturilor garantate de Convenție în lumina unei practici bine stabilite, afară de cazul când Curtea consideră că cererea ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenției.

Textul Declarației de la Brighton, în limba română.

Textul Declarației de la Brighton, în limba engleză.