Structura aparatului Curții

Fluxul mare de cereri a determinat Curtea să angajeze un număr important de persoane care fac parte din aparatul ei de lucru. Personalul Curții este compus din juriști, secretari, asistenți administrativi, consilieri, asistenți TI, traducători, etc.

Structura aparatului Curții este una complexă. Juriștii angajați de Curte activează în cadrul grefei Curții. Aceștia fac parte din diviziuni juridice care funcționează pe lângă organele de lucru ale Curții. Ei au naționalitatea statelor membre la Convenție. Juriștii îndeplinesc sarcinile privind corespondența cu plățile, completarea și evidența dosarului, întocmirea raportului preliminar și supravegherea și revizuirea traducerilor. Aceștia sunt asistați de secretari care, de obicei, sunt cunoscători ai limbii statului respectiv și cunoscători ai sistemului legislativ național.

Juriștii sunt angajați prin concurs anunțat în prealabil de către Curte. Juriștii pot fi angajați pe un termen nedeterminat sau pe o perioadă fixă (de obicei 2 sau 4 ani). Poziția de jurist este anunțată pentru fiecare stat membru în parte. Candidatul trebuie să cunoască sistemul de drept al statului pentru care se anunță poziția. Anunțul se plasează pe pagina web a Curții.

Membrii aparatului Curții au statut de funcționari internaționali.