Arhiva noutăţilor

23 03 2009 Lansarea volumelor 5-7 ale cărții "Hotărârile și deciziile CtEDO în cauzele moldovenești"

La 20 martie 2009, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 5-7 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Volumele lansate conțin culegerea completă a hotărârilor și deciziilor CtEDO în cauzele moldovenești pentru 18 luni traduse în limba de stat. Ele includ jurisprudența Curții în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 și sunt o continuare a primelor patru volume lansate de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în ianuarie 2008.

17 03 2009 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în ianuarie 2009

În ianuarie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Bejan c. Moldovei (cererea nr. 5822/04), Comandari c. Moldovei (cererea nr. 12224/05), Glavcev c. Moldovei (cererea nr. 24246/05), Nedelcov c. Moldovei (cererea nr. 19261/05) și Tataru c. Moldovei (cererea nr. 38421/05).

13 03 2009 Un nou film despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului

„Conștiința Europei” este un film care descrie Curtea Europeană a Drepturilor Omului, activitatea și funcționarea sa. Filmul documentar durează 15 minute și este destinat publicului larg. Actualmente, filmul este disponibil în limbile engleză, franceză și germană.

10 03 2009 Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei

La 10 martie 2009, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Marea Cameră a constatat violarea art. 3 CEDO, violarea art. 5 § 1 CEDO și violarea art. 34 CEDO și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 7,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

06 03 2009 CtEDO testează sistemul de depunere a cererilor on-line

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a lansat un nou serviciu care permite reclamanților să completeze formularul de cerere prin intermediul paginii sale web.

03 03 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Eugenia și Doina Duca c. Moldovei

La 3 martie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Eugenia și Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

24 02 2009 CtEDO a pronunțat hotărârile Dacia c. Moldovei (satisfacție echitabilă) și Decev c. Moldovei

La 24 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04) și hotărârea Decev c. Moldovei (cererea nr. 7365/05).

19 02 2009 Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008, a cauzelor la CtEDO

În anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 33 de hotărâri în cauze moldovenești. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2008, a cauzelor la Curte.

17 02 2009 Deciziile Soloviov și Gașițoi c. Moldovei

La 9 decembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Soloviov c. Moldovei (cererea nr. 19265/05) și Gașițoi c. Moldovei (cererea nr. 11623/05).

11 02 2009 CtEDO a pronunțat hotărârea Iordachi și alții c. Moldovei

La 10 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iordachi și alții c. Moldovei (cererea nr. 25198/02). Curtea a considerat că legislația moldovenească nu prevede o protecție adecvată împotriva posibilelor abuzuri ale puterii de stat în domeniul interceptării convorbirilor telefonice.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54