Arhiva noutăţilor

02 06 2009 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în aprilie 2009

În aprilie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Moscal c. Moldovei (cererea nr. 37990/04) și Frunze c. Moldovei (cererea nr. 22545/05). Curtea a radiat cererile de pe rol în urma reglementării pe cale amiabilă a cauzelor.

26 05 2009 A fost adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

La 12 mai 2009, în cadrul sesiunii a 19-cea a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, reprezentații celor 47 de state membre la Consiliul Europei au adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest Protocol a fost conceput și propus spre adoptare cu scopul de a mări capacitatea de procesare a cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

21 05 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în martie 2009

În martie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Buruian c. Moldovei (cererea nr. 13433/06), Pasternac c. Moldovei (cererea nr. 49246/06) și Uscov c. Moldovei (cererea nr. 25398/05).

12 05 2009 CtEDO a pronunțat hotarârea Masaev c. Moldovei

La 12 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Masaev c. Moldovei (cererea nr. 6303/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și a art. 9 CEDO.

05 05 2009 APCE a adoptat Rezoluția 1666 (2009) privind funcționarea instituțiilor democratice în Moldova

La 29 aprilie 2009, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția 1666 (2009) privind situația în Moldova. Instituția europeană a adoptat un șir de recomandări care urmează a fi implementate de către noul Parlament. La 5 mai 2009, o Comisie de monitorizare a Adunării Parlamentare va prezenta progresele obținute de către autoritățile moldave și a opoziției privind implementarea acestor recomandări.

30 04 2009 Comisarul Hammarberg a concluzionat că drepturile omului au fost violate în Moldova

Între 25 și 28 aprilie 2009, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat Moldova în vederea evaluării situației privind drepturile omului după evenimentele post-electorale care au avut loc la începutul lunii aprilie. La 29 aprilie 2009, în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27-30 aprilie 2009, Сomisarul Hammarberg a declarat că mai mult de 300 de persoane au fost arestate în Chișinău în urma demonstrațiilor post-electorale și că un număr mare dintre acestea au fost maltratate.

29 04 2009 Cauza Tănase și Chirtoacă c. Moldovei a fost retrimisă în fața Marii Camere a CtEDO

La 6 aprilie 2009, colegiul de 5 judecători al Marii Camere a CtEDO a acceptat cererea Guvernului Moldove de retrimitere a cauzei Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08) în fața Marii Camere. La 16 septembrie 2009, Marea Cameră va organiza audieri în această cauză.

13 04 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în februarie 2009

În februarie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Trohin c. Moldovei (cererea nr. 3630/05), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 75646/01) și Cernenchii c. Moldovei (cererea nr. 7173/05).

08 04 2009 CtEDO a pronunțat hotărârile Breabin, Hyde Park (nr. 4) și Străisteanu și alții c. Moldovei

La 7 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Breabin c. Moldovei (cererea nr. 12544/08), Hyde Park (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 18491/07) și Străisteanu și alții c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

01 04 2009 Hyde Park a avut câștig de cauză la CtEDO în 3 cereri depuse contra Moldovei

La 31 martie 2009, Curtea Europeană a pronunțat 3 hotărâri separate în cauzele Hyde Park și alții c. Moldovei (cererea nr. 33482/06), Hyde Park și alții c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 45094/06) și Hyde Park și alții c. Moldovei (nr. 3) (cererea nr. 45095/06). Curtea a constatat, în toate cele 3 cauze, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO și a acordat reclamanților suma totală de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral și suma totală de EUR 3,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54