Arhiva noutăţilor

07 09 2007 Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judecător la CtEDO ales din partea Moldovei

În ediția ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ales din partea Moldovei. În interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candidaților la funcția de judecător din partea Moldovei desfășurată în acest an, la măsurile de soluționare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei și la reacția autorităților Republicii Moldova la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

06 09 2007 Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Ungureanu c. Moldovei

La 6 septembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.

31 07 2007 De ce pierde Moldova atâtea procese la CEDO

Republica Moldova a pierdut până acum 70 de cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, circa 20 la sută dintre ele privind tortura, relele tratamente sau privarea abuzivă de libertate. Despre cauzele pierderii de către Republica Moldova a tot mai multor dosare, despre soluții pentru această situație, dar și despre modul în care se simte un judecător moldovean la Strasbourg - un interviu realizat de Alexandru Canțîr cu judecătorul Curții Europene, Stanislav Pavlovschi.

20 07 2007 Parlamentul a organizat audieri publice cu privire la cauzele moldovenești la CtEDO

La 19 iulie 2007 Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități și Comisia parlamentară pentru drepturile omului au organizat în incinta Parlamentului, în comun, audieri publice cu privire la „executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoacă condamnarea, precum și măsurile de prevenire și neadmitere a condamnării viitoare a Republicii Moldova”.

17 07 2007 CtEDO a condamnat Moldova în cauza Gorea c. Moldovei

La 17 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Gorea c. Moldovei (cererea nr. 21984/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea articolului 5 § 1 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale și EUR 2,500 cu titlu de costuri și cheltuieli, precum și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

11 07 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei

La 10 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1 și a art. 34 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

10 07 2007 CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii 520 000 euro

La 10 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bimer S.A. c. Moldovei (cererea nr. 15084/03). Ea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantului EUR 520,000 cu titlu de prejudiciu material.

06 07 2007 Lansare de carte

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat cartea „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază și jurisprudența în cauzele moldovenești”. Această carte a fost elaborată pentru a ajuta specialiștii să înțeleagă mai bine mecanismul de protecție a drepturilor omului instituit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

03 07 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei

La 3 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 31001/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 278 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentând echivalentul prejudiciilor plătite dlui Stepaniuc și taxa de stat pentru examinarea cauzei în apel și recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 1,800 cu titlu de cheltuieli de reprezentare și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

27 06 2007 CtEDO a pronunțat hotârîrea în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei

La 26 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei (cererea nr. 32263/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a acordat reclamanților EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,080 cu titlu de costuri și cheltuieli.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54