Arhiva noutăţilor

13 02 2007 CtEDO a obligat Guvernul să plătească unei companii suma de peste 30 000 euro

La 13 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensații materiale, EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral și EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

12 02 2007 O nouă hotărâre privind prezumția nevinovăției la CtEDO

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). CtEDO a decis, în unanimitate, că a avut loc violarea art. 6 § 2 al Convenției (prezumția nevinovăției) deoarece o instanță de judecată care a examinat recursul reclamantului la decizia de autorizare a arestului, a declarat că acesta a comis infracțiunile de care era învinuit până la pronunțarea sentinței pe marginea fondului învinuirilor aduse lui.

07 02 2007 CEDO a pronunțat hotărârea în cauza Avramenko c. Moldovei

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție deoarece o hotărâre judecătorească nu a fost executată timp de aproape 21 de luni.

06 02 2007 CEDO a pronunțat hotărârea privind neînregistrarea statutului unei organizații neguvernamentale

La 1 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Ramazanova și alții c. Azerbaïdjanului. Curtea a constatat că legislația Azerbaidjanului permitea autorităților să tergiverseze arbitrar procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale prin prezentarea unor noi obiecții. Prin urmare, legislația națională care guvernează această chestiune nu reprezenta o „lege” în sensul Convenției.

31 01 2007 CEDO a publicat raportul de activitate pe anul 2006

La 25 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pe anul 2006. Conform acestui raport, în 2006 împotriva Moldovei au fost depuse 621 de cereri, 36 cereri au fost declarate admisibile și 99 cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2006 Curtea Europeană a pronunțat 20 hotărâri contra Moldovei.

25 01 2007 Marea Cameră va examina cauza Guja c. Moldovei

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Unica cauză moldovenească examinată conform acestei proceduri până acum a fost cauza Ilașcu.

17 01 2007 Moldova a fost condamnată din nou la CEDO pentru tortură

La 16 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Bujnița c. Moldovei si Pruneanu c. Moldovei. În cauza Bujnița c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 (1) al Convenției (dreptul la un proces echitabil), iar în cauza Pruneanu c. Moldovei - violarea art. 3 (interzicerea torturii) si a art. 13 al Conventiei (dreptul la un recurs efectiv).

15 01 2007 Moldova a fost condamnată la CEDO

La 9 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Kommersant Moldovy c. Moldovei (cererea nr. 41827/02) și Mihalachi c. Moldovei (cererea nr. 37511/02). În cauza Kommersant Moldovy c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 10 al Convenției (libertatea de exprimare) iar în cauza Mihalachi c. Moldovei CEDO a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății).

21 12 2006 Duma de Stat a Federației Ruse a refuzat să ratifice Protocolul adițional nr. 14 la CEDO

La ședința de miercuri, 20 decembrie 2006, Duma de Stat a Federației Ruse a refuzat să ratifice Protocolul adițional nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acest Protocol a fost ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excepția Federației Ruse.

21 12 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâreA Moisei c. Moldovei

La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Moisei c. Moldovei (cererea nr. 14914/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil), a art. 1 Protocolul nr. 1 (protecția proprietății) și a art. 13 al Convenției (dreptul la un recurs efectiv).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54