Arhiva noutăţilor

20 04 2011 Alegerea a doi judecători noi la Curtea de la Strasbourg

La 12 aprilie 2011 Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei a ales doi judecători noi în numele Norvegiei și Elveției.

06 04 2011 CtEDO a decis să înceteze procedura pilot în privința cauzelor poloneze

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să înceteze procedura pilot în privința tuturor cauzelor poloneze, după ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare. Spre satisfacția Curții Europene a Drepturilor Omului, în legislația locativă a Poloniei a fost soluționată o problemă sistemică, care a dus la scoaterea de pe rolul Curții a unei cauze, implicând 100 de proprietari de terenuri și alte 24 de cazuri similare, precum și la încetarea examinării tuturor cauzelor poloneze privind “controlul chiriilor”.

04 04 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2011

În luna martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Tisar Invest SRL c. Moldovei (cererea nr. 31526/07), Coroi c. Moldovei (cererea nr. 422/07) și Conovali c. Moldovei (cererea nr. 39503/06).

01 04 2011 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2010

În anul 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 28 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2010, a cauzelor la Curte.

24 03 2011 O reglementare nouă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale

O normă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale a drepturilor omului în Europa. Curtea Europeană a introdus o normă nouă, care clarifică modul cum sunt examinate eventualele violări sistemice sau structurale a drepturilor omului.

17 03 2011 Cererile comunicate de CtEDO în luna februarie 2011

În luna februarie CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: B. și alții c. Moldovei (cererea nr. 61382/09), Gasanov c. Moldovei (cererea nr. 39441/09) și Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

28 02 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2011

În ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetruș c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) și Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

15 02 2011 Hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

14 02 2011 În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI si MUHIN

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) și MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

14 02 2011 O nouă rundă de discuții asupra reformei Curții de la Strasbourg

La 9 februarie 2011, la Strasbourg, au avut loc consultările Comitetului de Experți al Consiliului Europei privind reforma Curții Europene a Drepturilor Omului cu reprezentanții societății civile și ai instituțiilor naționale a drepturilor omului.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54