Arhiva noutăţilor

19 04 2007 În martie 2007 CtEDO a pronunțat decizii de radiere în șase cauze contra Moldovei

În luna martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ș.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ș.a. c. Moldovei și GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (a) al Convenției.

12 04 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Ovciarov c. Moldovei

La 12 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta prețul de piață al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

03 04 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

La 3 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02). Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție (protecția proprietății), deoarece o hotărâre judecătorească în favoarea reclamantului nu a fost executată timp de aproape 58 de luni și a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronunțării hotărârii) cu titlu de prejudiciu material.

28 03 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Istratii și alții c. Moldovei

La 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Istratii și alții c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 și 8742/05). Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 3, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamanților cu titlu de daune morale suma totală de EUR 15,000 și alte EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

13 03 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Castraveț c. Moldovei

La 13 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Castraveț c. Moldovei (cererea nr. 23393/05). Curtea a constatat violarea art. 5 § 3 și 5 § 4 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

07 03 2007 Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din partea Moldovei

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.

27 02 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri contra Moldovei

La 27 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Moldovahidromaș c. Moldovei (cererea nr. 30475/03) și Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova și alții c. Moldovei (cererea nr. 952/03). În cauza Moldovahidromaș c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție. În cauza Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova și alții c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 9 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției.

26 02 2007 CtEDO a subliniat că în caz de maltratare, polițiștii vinovați urmează a fi demiși

La 20 Februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Zeynep Özcan v. Turkey (cererea nr. 45906/99). În această cauză, CtEDO a subliniat că oficialii responsabili de maltratarea persoanelor aflate în detenție urmează a fi demiși, cel puțin pentru o perioadă de timp. Curtea a mai subliniat că suspendarea executării pedepsei în privința acestor oficiali, inclusiv suspendarea interdicției de a exercita o anumită funcție, nu este conformă exigențelor articolului 3 al Convenției.

23 02 2007 Consiliul Europei a anunțat concursul pentru angajarea unui jurist moldovean la CtEDO

Consiliul Europei a anunțat despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Curții (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioadă determinată. Cererile de participare, redactate în limba engleză sau franceză, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei până la 3 aprilie 2007.

16 02 2007 Un nou judecător urmează a fi ales din partea Moldovei la CtEDO

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestei hotărâri, până la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candidați la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Moldovei și îi va prezenta Guvernului.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54