Arhiva noutăţilor

12 02 2011 Comunicatul Cur?ii ca urmare a cre?terii alarmante a cererilor de suspendare a deport?rii

La data de 11 februarie 2011 Curtea European? a f?cut public un Comunicat prin care Guvernele, reclaman?ii ?i avoca?ii acestora sunt invita?i s? conlucreze pe deplin cu Curtea European?, urmare a cre?terii alarmante a cererilor de suspendare a deport?rii

08 02 2011 Hot?rrea Ignatenco c. Moldovei

La 08 februarie 2010 CtEDO a adoptat hot?rrea Ignatenco c. Moldovei (cererea nr.36988/07).

04 02 2011 Cererile comunicate de CtEDO n luna ianuarie 2011

n luna ianuarie CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08), Danalachi c. Moldovei (cererea nr. 25664/09), Graciova c. Moldovei (43404/08), Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07), Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08), Radu c. Moldovei (cererea nr. 50073/07), Robulet c. Moldovei (cererea nr. 17935/08), Soitu c. Moldovei (II) (cererea nr. 18835/08), Stepuleac Anatol c. Moldovei (cererea nr. 12437/08), Stepuleac c. Moldovei (59850/09) ?i Stratan c. Moldovei (44085/08).

04 02 2011 A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2010

La 27 ianuarie 2011, n cadrul unei conferin?e de pres?, dl Jean-Paul COSTA, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2010.

25 01 2011 Hot?rrile Lipencov c. Moldovei (cererea nr. 27763/05) ?i Muhin c. Moldovei (cererea nr. 30599/05

La 25 ianuarie 2011 CtEDO a adoptat hot?rrile Lipencov c. Moldovei (cererea nr. 27763/05) ?i Muhin c. Moldovei (cererea nr. 30599/05).

21 01 2011 Cererile comunicate: Arabadji, Prigala, Gilanov, Iurcu, Cornea, Cuprianov, Laguta ?i Paerele

n luna decembrie 2010 Curtea European? pentru Drepturile Omului a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Arabadji c. Moldovei (cererea nr. 25620/06), Biroul Notarial Privat TROFIM PRIGALA c. Moldovei (cererea nr. 36763/06), Gilanov c. Moldovei (cererea nr. 44719/10), Iurcu c. Moldovei (cererea nr. 33759/10), Cornea c. Moldovei (cererea nr. 22735/07), Cuprianov c. Moldovei (34115/09), Laguta c. Moldovei (cererea nr. 44712/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07).

10 01 2011 Hot?rrea Bordeianu c. Moldovei

La 11 ianuarie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rrea Bordeianu c. Moldovei (cererea nr. 49868/08).

10 01 2011 Cererile comunicate: Bulgaru, Hadji, Sochichiu, ?olari ?i Terentiev

n luna decembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Bulgaru c. Moldovei (cererea nr.35840/09), Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 ?i 41378/07), Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09), Șolari c. Moldovei (cererea nr. 42878/05) ?i Terentiev c. Moldovei (cererea nr. 28973/06).

21 12 2010 Hot?rrile CtEDO n cauzele Oprea c. Moldovei ?i Sofranschi c. Moldovei

La 21 decembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rrile Oprea c. Moldovei (cererea nr. 38055/06) ?i Sofranschi c. Moldovei (cererea nr. 34690/05).

14 12 2010 Ghidul juristului elaborat pentru a opri fluxul de cereri v?dit inadmisibile

La 13 decembrie 2010 a fost publicat un Ghid destinat juri?tilor pentru a ncerca oprirea fluxului mare de cereri v?dit inadmisibile care inundeaz? Curtea European? a Drepturilor Omului.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54