Arhiva noutăţilor

25 01 2008 Lansare de carte

Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” lansează primele 4 volume ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Lucrarea reprezintă culegerea completă a hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești traduse în limba de stat.

23 01 2008 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din partea Moldovei la CtEDO

La 22 ianuarie 2008, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei l-a ales pe Mihail POALELUNGI în funcția de judecător din partea Moldovei la CtEDO. Mandatul de judecător la CtEDO al dlui Poalelungi va începe la 1 mai 2008 și va expira la 30 aprilie 2014.

15 01 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Ceachir, Rusu și Cravcenco c. Moldovei

La 15 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 11712/04), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 3479/04) și Cravcenco c. Moldovei (cererea nr. 13012/02). Curtea a obligat Guvernul să plătească reclamantilor suma globală de EUR 40,677.

09 01 2008 CtEDO a pronunțat hotărârea Bulava c. Moldovei

La 8 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bulava c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamanților cu titlu de prejudicii morale și materiale suma totală de EUR 2,697.

04 12 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea Cogut c. Moldovei

La 4 decembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cogut c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție prin neexecutarea hotărârii de judecată în favoarea reclamantului timp de 33 de luni și 10 zile și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune materiale și EUR 800 cu titlu de daune morale.

28 11 2007 Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Popovici și Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 și 41194/04) și Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05).

27 11 2007 CtEDO a pronunțat cinci hotărâri contra Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 și 41194/04), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 3817/05), David c. Moldovei (cererea nr. 41578/05), Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05) și Å¢urcan c. Moldovei (cererea nr. 10809/06). Curtea a obligat Guvernul la plata în favoarea reclamanților a unei sume globale în valoare de EUR 49,300.

20 11 2007 Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din partea Moldovei

La 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși de către Guvernul Moldovei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.

20 11 2007 CtEDO a pronunțat hotărârea Flux c. Moldovei

La 20 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Flux c. Moldovei (cererea nr. 28702/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 278 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

13 11 2007 CtEDO a pronunțat patru hotărâri contra Moldovei

La 13 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Cebotari c. Moldovei (cererea nr. 35615/06), Dolneanu c. Moldovei (cererea nr. 17211/03), Becciu c. Moldovei (cererea nr. 32347/04) și Gusovschi c. Moldovei (cererea nr. 35967/03).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54