Arhiva noutăţilor

06 11 2007 CtEDO a pronunțat hotărârile Mușuc, Stepuleac și Banca VIAS c. Moldovei

La 6 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Mușuc c. Moldovei (cererea nr. 42440/06), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 8207/06) și Banca VIAS c. Moldovei (cererea nr. 32760/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 328,095 în favoarea reclamanților, cu titlu de daune materiale și morale și cu titlu de costuri și cheltuieli.

02 11 2007 Sinteza hotărârilor Stici, Å¢urcan și Å¢urcan, și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Å¢urcan și Å¢urcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).

26 10 2007 Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Cazacu, Colibaba și Flux și Samson contra Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03).

23 10 2007 CtEDO a pronunțat șapte hotărâri c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șapte hotărâri în cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Å¢urcan și Å¢urcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 43,420 în favoarea reclamanților, cu titlu de daune materiale și morale și cu titlu de costuri și cheltuieli.

19 10 2008 Guvernul a creat o nouă comisie pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO

În Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Prin această hotărâre a fost instituită Comisia pentru selectarea candidaților din partea Moldovei la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Comisia urmează să selecteze trei candidați și să îi prezinte Guvernului până la 20 noiembrie 2007.

16 10 2007 CtEDO a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei

La 16 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei. Cauza Å¢ara și Poiată c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizează obligarea la plata despăgubirilor și publicarea unor dezmințiri într-o cauză în defăimare. În cauzele Å¢iberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Nadulișneac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev și Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Å¢iberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) și Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclamanții se plângeau de neexecutarea sau executarea întârziată a hotărârilor judecătorești definitive în favoarea lor.

09 10 2007 CtEDO a pronunțat hotărârile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și Curăraru c. Moldovei

La 9 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat trei hotărâri în cauzele Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și Curăraru c. Moldovei. În aceste cauze Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenției.

02 10 2007 Cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei ar putea fi examinată de Marea Cameră a CtEDO

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Orice obiecție privind desesizarea în favoarea Marii Camere urmează a fi motivată și expediată de către părți până la 19 octombrie 2007. În cazul în care una din părți se opune, cauza va fi examinată în Cameră.

25 09 2007 CtEDO a pronunțat hotărârile Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții c. Moldovei

La 25 septembrie 2007, CtEDO a pronunțat două hotărâri în cauzele Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții c. Moldovei. În cauza Mizernaia c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 700 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Bița și alții c. Moldovei Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și 13 ale Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat dlui Bița EUR 67 cu titlu de daune materiale, alți EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale și materiale și EUR 930 dnei Stanilî cu titlu de daune morale și materiale.

18 09 2007 Lista candidaților la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei a fost respinsă

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma să-și țină ședința între orele 8.30 și 18.45 la Paris, la care au fost invitați pentru intervievare candidații nominalizați de către Republica Moldova.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54