Arhiva noutăţilor

10 06 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Boicenco, Duca și Istrate (nr. 2) c. Moldovei

La 10 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 41088/05), hotărârile Duca c. Moldovei (cererea nr. 1579/02) și Istrate (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 28790/03).

03 06 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în martie 2008

La 4 martie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Calbor Corporation S.A. c. Moldovei (cererea nr. 36001/03), Cericenco c. Moldovei (cererea nr. 33069/05) și Berzoi c. Moldovei (cererea nr. 77612/01).

28 05 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei din ianuarie – februarie 2008

La 22 ianuarie, 29 ianuarie și 12 februarie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Grușca ș.a. c. Moldovei (cererea nr. 26916/04), Gajiu c. Moldovei (cererea nr. 18569/03) și, respectiv, Coreiba c. Moldovei (cererea nr. 32911/03).

14 05 2008 Audieri în fața Marii Camere a CtEDO în cauza Paladi c. Moldovei

Astăzi, 14 mai 2008, începând cu ora 09:00, au avut loc audieri în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la ora 14:30 pe pagina web a CtEDO.

13 05 2008 Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Moldovahidromaș c. Moldovei

La 13 mai 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Moldovahidromaș c. Moldovei (cererea nr. 30475/03).

29 04 2008 Au fost făcute publice regulile cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de CtEDO

La 11 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public Documentul de Informare cu titlul „Controlul achitării sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă: o privire generală asupra practicii actuale a Comitetului de Miniștri”. Acest document are ca scop prezentarea practicii Comitetului de Miniștri privind achitarea sumelor acordate în temeiul art. 41 CEDO.

17 04 2008 Primul raport anual privind supravegherea executării hotărârilor CtEDO

La 25 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public primul său raport anual privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

09 04 2008 Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauzele Megadat.com SRL și Grădinar c. Moldovei

La 8 aprilie 2008, Curtea Europeană a pronunțat hotărârile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04) și Grădinar c. Moldovei (cererea nr. 7170/02).

27 03 2008 CtEDO a pronunțat hotărârile Roșca, Secăreanu ș.a. c. Moldovei și Vacarencu c. Moldovei

La 27 martie 2008, Curtea Europeană a pronunțat hotărârile Roșca, Secăreanu ș.a. c. Moldovei (cererile nr. 25230/02, 25203/02, 27642/02, 25234/02 și 25235/02) și Vacarencu c. Moldovei (cererea nr. 10543/02).

25 03 2008 Audieri în Parlament cu privire la hotărârile CtEDO c. Moldovei

La 21 martie 2008, începând cu ora 10:45, Parlamentul Republicii Moldova a organizat audieri în cadrul ședinței Plenului Parlamentului cu privire la „cauzele pronunțării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în privința Republicii Moldova, executarea acestora și prevenirea încălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54